KİBARDABİZ UĞUR

Qrupumuz üçün uğur dayanıqlı olmalıdır. Uğurun sadəcə hədəflərə nail olmaqla kifayətlənməmək, gələcəkdə iz qoyacak işlər həyata keçirmək olduğuna inanırıq. Bunu edən zaman işimizə ürəyimizi qoyur, fəaliyyətimizə bilik və bacarıqlarımız qədər, qalib gəlmə arzumuzu da əlavə edirik, çünki BİZ birlikdə güclüyük.

Uğur və inkişaf yolunun məhsuldarlığının idarə edilməsi sistemində BİZ:

Kibar Qrupunda işçilərimizin illik fərdi hədəflərinin idarə edildiyi və bacarıqlarının qiymətləndirilərək inkişaf planlarının hazırlandığı məhsuldarlığın idarə edilməsi sisteminə "Uğur və inkişaf yolu" adı verilmişdir. Qrupda ümumilikdə strategiyalardan faydalanan Yuxarı rəhbərlik və şirkətin hədəflərinin müəyyənləşdirilməsi ilə başlayan və "balanslaşdırılmış hədəf kartı" yanaşması ilə işçilərə yayılması təmin edilən bir hədəf sistemindən istifadə edilməkdədir.

Sistemin adındakı "Uğur" sözü şirkətlərin və fərdlərin hədəfləri istiqamətindəki uğuru ifadə edirsə, "İnkişaf" sözü bacarıqların qarşılıqlı şəkildə qiymətləndirildiyi və effektiv rəylər vasitəsilə inkişafın hədəfləndiyi bir sistemi ifadə edir. Həm uğurun, həm də inkişafın "YOLU" ifadəsi də bu prosedurun sadəcə ilin sonunda həyata keçirilən bir qiymətləndirmə olmadığını, həm il boyunca davam edən bir idarəetmə forması, həm də növbəti illər üçün baza təmin edən uzunmüddətli bir "səfər" olduğunu ifadə edir.

Kibar Qrupunun Mavi Damla Mükafatlarında BİZ:

Kibar Qrupu olaraq, bizi bu günlərə gətirən ən mühüm iki ünsürün əsas dəyərlərimiz və idarəetmə fəlsəfəmiz olduğuna inanırıq. Əsas dəyərlərimiz dürüst və etibarlı olmaq, əsas fəlsəfəmiz isə müntəmadi inkişaf mədəniyyətini mənimsəmiş olmaqdır. Dəyişən rəqabət mühitinə sürətlə uyğunlaşaraq rəqabətdə üstünlük əldə edə bilmək üçün ən çox etibar etdiyimiz və fərq yaradacaq qaynağımız işçilərimizdir. Bu istiqamətdə işçilərimizin öz yaradıcı və yenilikçi fikirlərini həyata keçirmələrini təmin edəcək mühitlərin formalaşdırılmasına böyük əhəmiyyət veririk. Buna əsaslanaraq, Mavi Damla Mükafatları "Hər bir uğurlu layihə əvvəlcə bir fikir damlası ilə başlayır və dalğalar şəklində yayılır" şüarı ilə həyata keçirilmişdir. Məqsədimiz Kibar Qrupunun Mavi Damla Mükafatları ilə Qrupumuzu strateji hədəflərinə çatdırmaq, bacarıqlara əsaslanan uğuru müəyyən etmək və mükafatlandırmaqdır.

Həmçinin nümunəvi prosedurları ortaya çıxararaq, işçilərin loyallığının, motivasiyasının və məhsuldarlığının artırılmasını da hədəfləyirik..

Ümumi mükafat idarəetməsində BİZ:

Kibar Qrupunda ümumi olaraq, Qrupun və şirkətin strategiyalarına uyğun, əməyin nəticələrinə və şirkətin məhsuldarlığına töhfə verilməsini mükafatlandıran, kadrlarla bağlı bütün prosedurlarla inteqrasiya olunmuş "ümumi mükafat sistemi"ndən istifadə edilməkdədir. Maaş və əlavə mənfəət siyasətləri şirkətdaxili balans gözlənilməklə, obyektiv, ədalətli, dinamik və rəqabətli bir bünövrə üzərində formalaşdırılmışdır.

Ümumi mükafat idarəetməsinə yönəlmiş mexanizmin müəyyənləşdirilməsində biznesin balanslaşdırılması metodologiyasından istifadə edilməklə, analitik metodlarla biznesin miqyası müəyyənləşdirilir. Hazırlanan mərhələ strukturu daxilində dəstəkləyici və rəqabətli bir ad strukturu, KPI və hədəflərə əsaslanan məhsuldarlıq sistemi proseduru mövcuddur.

Məhsul Üçün Müraciət Forması

Ürünlerimiz, Çözümlerimiz ve Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz

Ürünlerimiz, Çözümlerimiz ve Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz