KİBARDABİZ BAŞARI

Grubumuz için başarı sürdürülebilir olmalıdır. Başarının sadece hedeflere ulaşmakla yetinmemek, geleceğe iz bırakan işler yapmak olduğuna inanırız. Bunu yaparken işimize kalbimizi koyar, performansımıza bilgi ve becerimiz kadar başarma arzumuzu da katarız çünkü BİZ Birlikte Güçlüyüz.

Başarı ve Gelişim Yolu Performans Yönetimi Sisteminde BİZ:

Kibar Grubu'nda, çalışanlarımızın yıllık bireysel hedeflerinin yönetildiği ve yetkinliklerinin değerlendirilerek gelişim planlarının oluşturulduğu performans yönetim sistemine "Başarı ve Gelişim Yolu" adı verilmektedir.Grup genelinde stratejilerden beslenen Üst Yönetim ve şirket hedeflerinin belirlenmesi ile başlayan ve çalışanlara "dengeli hedef kartı" yaklaşımı ile yayılımı sağlanan bir hedef sistematiği kullanılmaktadır.

Sistemin ismindeki "Başarı" şirketlerin ve bireylerin hedefleri doğrultusundaki başarıyı ifade ederken; "Gelişim" de yetkinliklerin karşılıklı olarak değerlendirildiği ve etkin geri bildirim ile gelişimin amaçlandığı bir sistemi ifade etmektedir. Hem başarı hem gelişimin "YOLU" ifadesi de bu sürecin sadece yıl sonunda yapılan bir değerlendirme olmadığını, hem yıl boyunca süren bir yönetim şekli hem de sonraki yıllara girdi sağlayan uzun soluklu bir "yolculuk" olduğunu ifade etmektedir.

Kibar Grubu Mavi Damla Ödüllerinde BİZ:

Kibar Grubu olarak bizi bugünlere getiren en önemli iki unsurun temel değerlerimiz ve yönetim felsefemiz olduğuna inanıyoruz. Temel değerlerimiz dürüst ve güvenilir olmak, temel yönetim felsefemiz ise sürekli gelişim kültürünü benimsemiş olmaktır. Değişen rekabet ortamına hızlı uyum sağlayıp rekabet avantajı elde edebilmek için en güvendiğimiz ve fark yaratacak kaynağımız çalışanlarımızdır. Bu doğrultuda çalışanlarımızın yaratıcı ve yenilikçi fikirlerini hayata geçirmelerini sağlayacak ortamların oluşmasına çok önem veriyoruz. Buradan yola çıkarak Mavi Damla Ödülleri, "Her başarılı proje önce bir fikir damlası ile başlar ve dalgalar halinde yayılır." mottosuyla hayata geçirilmiştir. Kibar Grubu Mavi Damla Ödülleri ile Grubumuzu stratejik hedeflerine ulaştırmayı, yetkinliğe dayalı başarıyı tanımayı ve ödüllendirmeyi amaçlıyoruz.

Ayrıca iyi uygulamaların ortaya çıkarılarak ve çalışanların bağlılığının, motivasyonunun ve verimliliğinin artırılmasını da hedefliyoruz.

Toplam Ödül Yönetiminde BİZ:

Kibar Grubu genelinde; Grup ve şirket stratejileri ile uyumlu, iş sonuçları ve şirket performansına katkıyı ödüllendiren, tüm İnsan Kaynakları süreçleri ile entegre bir "toplam ödül sistemi" kullanılmaktadır. Ücretlendime ve yan menfaat politikaları şirket içi dengeleri gözeterek, objektif, adil, dinamik ve rekabetçi bir yapı üzerine kurgulanmıştır.

Toplam ödül yönetimine yönelik kurgunun belirlenmesinde iş değerleme metodolojisi kullanılarak, analitik yöntemlerle iş büyüklükleri belirlenmektedir. Düzenlenen kademe yapısı kapsamında, destekleyici ve rekabetçi bir unvan yapısı ile KPI ve hedef bazlı performans sistemi uygulaması bulunmaktadır.

Ürün Talep Formu

Ürünlerimiz, Çözümlerimiz ve Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz

Ürünlerimiz, Çözümlerimiz ve Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz