SİYASƏTLƏRİMİZ

Məqsədimiz - məhsul və xidmətlərimizdə keyfiyyətə xələl gətirmədən məhsuldar, sərfəli və mötəbər bir təşkilat kimi, sənaye təyinatlı inşaat bazarında lider, dayanıqlı və yenilikçi biznes tərəfdaşı olmağa davam etməkdir. Bütün müvafiq qanunvericilik aktlarına və tənzimləyici qaydalara riayət etməklə təmin edəcəyimiz uğur hamımızın uğuru olacaq.

KEYFİYYƏTƏ DAİR SİYASƏTLƏRİMİZ

Məqsədimiz - məhsul və xidmətlərimizdə keyfiyyətə xələl gətirməyən, güclü elmi-texniki tədqiqat və texnologiya infrastrukturu, bu sektoru istiqamətləndirən fəaliyyətləri ilə mötəbər bir təşkilat olaraq, sənaye təyinatlı inşaat bazarında lider, dayanıqlı və yenilikçi biznes tərəfdaşı olmağa davam etməkdir.

Bütün müvafiq qanunvericilik aktlarına riayət etməklə təmin edəcəyimiz uğur bütün işçilərimizin ortaq uğuru olacaq.

ASSAN PANEL SAN. VE TİC. A.Ş. olaraq, ümumi keyfiyyət fəlsəfəsinə uyğun idarəetmə anlayışı ilə vəzifəmiz:

 • İşçilərimiz arasında qarşılıqlı etibar, hörmət, sevgi, anlayış və ünsiyyəti təmin edərək, motivasiyanı yüksək saxlamaq və işçilərin məmnuniyyətini artırmaq,
 • Keyfiyyət haqqında məlumatlılığı artırmaq üçün bütün işçilərimizə lazımi təlimlər keçmək,
 • Fasiləsiz təkmilləşdirməni dəstəkləyərək, institusional mədəniyyətə çevirmək,
 • Resurslarımızdan səmərəli istifadə etmək və lazımi investisiyaları dəstəkləmək,
 • Səhmdarlarımızın tələb və gözləntilərini maksimum təmin edərək, müştərilərin məmnuniyyətini müntəzəm şəkildə və arzu edilən keyfiyyətdə təmin etmək,
 • Müştərilərimizin tələbatlarına uyğun, etibarlı, dayanıqlı və yenilikçi həll variantlarını maksimum fayda ilə təqdim etmək
 • Korporativ dəyərlərimizə uyğun davranaraq, biznes tərəfdaşlarımızla birlikdə dayanıqlı və sağlam şəkildə inkişafı təmin etməkdir.

Taahhüdümüzdür.

ƏTRAF MÜHİTƏ DAİR SİYASƏTİMİZ

Məqsədimiz - məhsul və xidmətlərimizdə ətraf mühit ölçülərimizi düzgün idarə edərək, təbiətə olan təsirləmizi minimallaşdırmaq, gələcək nəsillərə yaşanması mümkün bir dünya qoymaq və mötəbər bir təşkilat olaraq, sektordakı liderliyimizi davam etdirməkdir.

 • Vəzifəmiz - müəssisəmizdə təbii resurslardan tələb olunan minimum səviyyədə istifadə etmək,
 • Həyat dövrəsinə uyğun olaraq, təhlükəli və təhlükəsiz tullantılarımızın ətraf mühitə təsiri minimallaşdırılmış şəkildə zərərsizləşdirilməsini təmin etmək,
 • Bütün tərəfdaşlarla ətraf mühiti mühafizə edəcək şəkildə fəaliyyətlər həyata keçirmək,
 • Müvafiq standartların, qanunvericilik aktlarının məcburi tələb kimi müəyyənləşdirdiyi bütün ekoloji qayda və meyarlara maksimum riayət edilməsini təmin etmək,
 • Vəziyyətə müdaxilənin mümkün olmadığı hallarda ətraf mühitə ciddi və mənfi təsirləri ola biləcək istehsalat fəaliyyətlərində iştirak etməmək,
 • Çirklənmənin qarşısını mənbəyində almaq və tullantılarımızı azaltmaq,
 • Ekoloji məhsuldarlığımızın artırılması üçün qiymətləndirmələr və mütəmadi təkmilləşdirməni təmin edəcək yeni layihə və prosedurlar həyata keçirmək,
 • Bütün işçilərimizə ətraf mühitlə bağlı məlumatlılıq əldə etmələrini təmin etmək məqsədilə lazımi təlimlər keçməkdir.

Bu prinsiplərimiz haqqında kommunikasiya imkanlarından istifadə edilməklə müvafiq tərəflərə məlumat veriləcək və bu prinsiplər onların müzakirəsi üçün açıq olacaq.

Rəhbərlik vəd etdiyi siyasət və hədəflərinin həyata keçirilməsini müntəzəm olaraq müşahidə edəcək.

ƏMƏYİN MÜHAFİZƏSİ VƏ TƏHLÜKƏSİZLİYİ SİYASƏTİ

Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyi ASSAN PANEL SAN. TİC. A.Ş. şirkətinin istehsal və keyfiyyət qədər prioritet məsələlərindən biridir. Hədəfimiz - tətbiq edilə bilən, əsaslı, bütün qanunvericilik aktlarına və müvafiq şərtlərə uyğun olan əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyi tədbirlərini ortaya qoyaraq, qəzalardan xali bir iş yeri yaratmaqdır. Missiyamız qəza baş verdikdən sonra mühafizə fəaliyyətlərinin həyata keçirilməsi yerinə, qəza baş verməzdən əvvəl tədbir görməkdir.

Bu çərçivədə:

 • Bütün işçilər nümunə olmaqla əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyini genişləndirməlidirlər. Hər bir işçimiz əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyi sahəsində rəhbərliyimizin və rəhbər işçilərimizin qəbul etdikləri qərarları tam şəkildə yerinə yetirməyə və öz-özlərinin nəzarətçisi olmağa məsuldurlar.
 • Bütün müdiriyyət öz davranışları və yanaşmaları ilə işçilərimizə nümunə olmalıdır. Hər bir rəhbər işçimiz həyata keçirəcəyi nəzarət və yoxlamalar vasitəsilə işlərin əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyi qaydalarına uyğun olub-olmadığını müşahidə etməyə və bütün tələb olunan tədbirləri görməyə məsuldur.
 • Yuxarı rəhbərlik olaraq biz də bütün işçilərin öz işlərini təhlükəsiz şəkildə yerinə yetirmələrini təmin edəcək alətləri, avadanlıq və ləvazimatı təchiz etməyə və bu sahədə fəaliyyətləri təlimlər vasitəsilə dəstəkləməyə məsuluq.

ASSAN PANEL SAN. TİC. A.Ş. əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyini ön planda saxlama məsələsindəki qətiyyətini bu sahədəki fəaliyyətlərini intensivləşdirməklə davam etdirəcək. Bu məqsədlə təməlini qoyduğumuz əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyi (ƏMT) sistemi vasitəsilə yaralanmaların, sağlamlığa zərər dəyməsinin qarşısını almaqla, ƏMT-nin idarə edilməsini və məhsuldarlığını mütəmadi şəkildə təkmilləşdirəcək və inkişaf etdirəcəyik.

ASSAN PANEL SAN. TİC. A.Ş. şirkətinin yuxarı rəhbərliyi olaraq, vəzifəmiz sağlam və təhlükəsiz iş mühiti təmin etməkdir. Bu sahədə hədəflərimizə nail olmaq üçün bütün prosedurları dəstəkləyəcəyimizi vəd edirik.

Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyi hamımızın birgə məsuliyyət daşıdığımız məsələdir.

MƏLUMATLARIN TƏHLÜKƏSİZLİYİ SİYASƏTİ

Assan Panel San. ve Tic. A.Ş. şirkəti olaraq,

ISO/IEC 27001 standartı çərçivəsində:

 • vəzifəmiz - poliuretan, poliizosianid və daş yunu dolğulu damlar, divarlar və soyutma kameraları üçün sandviç panellər, birqat trapesiya, oyuq və rulon lövhə, işıq (polikarbonat panel) və yardımçı vasitələr istehsal etmək, öz məhsullarına aid gömrük və xarici ticarət əməliyyatları və bu əməliyyatlarla bağlı logistika, saxlama, mühasibat, maliyyə və məlumatların emalı fəaliyyətləri üçün məlumat bazası və bu bazanı qorumaq məqsədilə istifadə etdiyi təhlükəsizlik tədbirlərini görmək,
 • Təşkilat daxilində müvafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq məlumatların təhlükəsizliyini təmin etmək,
 • Risklərin idarə edilməsini təminat altına alaraq, məlumat təhlükəsizliyi prosesinin məhsuldarlığını ölçmək və məlumat təhlükəsizliyi ilə əlaqədar məsələlərdə üçüncü tərəflərlə münasibətlərin tənzimlənməsini təmin etmək,
 • Məlumat təhlkəsizliyi sisteminin üç əsas komponenti olan məxfilik, bütövlük və əlçatanlıq qaydalarına uyğun şəkildə risklərin qiymətləndirilməsini və risklərlə bağlı vəziyyətin yaxşılaşdırılmasını dəstəkləmək,
 • İşçilərimiz arasında qarşılıqlı etibar, hörmət, sevgi, anlayış və ünsiyyəti təmin edərək, motivasiyanı yüksək səviyyədə saxlamaq və işçilərin məmnuniyyətini artırmaq,
 • ISO 27001 çərçivəsində müntəzəm təkmilləşdirməni və məlumat təhlükəsizliyi haqqında məlumatlılığı təmin etmək üçün bütün proseslərin rəhbələri üçün lazımi təlimlər keçmək,
 • Təhlükəsizliyin pozulması hallarına qarşı lazımi resusları və investisiyaları rəhbərlik olaraq dəstəkləməkdir.
Sonuç Bulunamadı
Məhsul Üçün Müraciət Forması

Ürünlerimiz, Çözümlerimiz ve Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz

Ürünlerimiz, Çözümlerimiz ve Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz