ASSAN PANEL ŞİRKƏTİNİN DAYANIQLILIĞA BAXIŞI

Türkiyənin qabaqcıl sənaye müəssisələrindən olan "Kibar Holding"in qrup şirkətlərindən olan Assan Panel şirkətinin son 10 ildə atdığı addımların təməlində onun dayanıqlılığa baxışı dayanır. Assan Panel öz məhsul çeşidləri ilə təbii yolla dayanıqlı binaların inşa edilməsinə töhfə verməklə yanaşı, istehsalat proseslərini bütövlükdə ətraf mühitə zərər vurmayan metod və texnologiyalardan istifadə etməklə həyata keçirir. Ətraf mühitə və insanların sağlamlığına həssaslıqla yanaşan məhsulları ilə Assan Panel müxtəlif sektorlar üçün xidmətlər və həllər təqdim edir. Şirkət həmçinin bütün idarəetmə prosedurlarında tam şəkildə rəqəmsallaşma prosedurlarını başa çatdırma yolunda əmin addımlarla irəliləməklə yanaşı, öz işçilərini, təchizatçılarını, müştərilərini və bütün tərəfdaşlarını əhatə edən dayanıqlılıq anlayışını mənimsəyir.

Surdurulebilirlik

Dayanıqlı bir gələcək inşa edirik!

"Kibar Holding"in dayanıqlılıq yanaşmasının əsasında şirkətin təsisçisi və fəxri sədri Asım Kibarın Kibar Qrupunun əsas dəyərləri kimi müəyyənləşdirdiyi dürüstlük və etibarlılıq prinsipləri dayanır. Köklü korporativ idarəetmə ənənəsi, yenilikçi baxış bucağı, biznes etikası anlayışı, sosial məsuliyyət mədəniyyəti və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qoşulduğumuz Qlobal Prinsiplərə dair Konvensiyasına (United Nations Global Compact, UNGC) uyğun olaraq formalaşan dayanıqlılıq anlayışı "Kibar Qrupu"nun biznes həyata keçirmə mədəniyyətini formalaşdırır. Qlobal Prinsiplərə dair Konvensiyanı mənimsəyən Kibar Qrupu öz işçiləri üçün insan haqlarının qorunduğu, əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyinə prioritet verilən, peşəkar inkişafın dəstəkləndiyi, ədalətli və bərabər imkanlar nəzərdə tutulan iş həyatı təmin edir. Assan Panel olaraq, bütün fəaliyyətlərimizdə işgüzar dünyadakı qlobal və dayanıqlı sosial məsuliyyət anlayışını inkişaf etdirməyə əsaslanan Qlobal Prinsiplərə dair Konvensiyanın prinsiplərinə və "Kibar Holding"in bu əsaslara uyğun olaraq müəyyənləşdirdiyi siyasət və strategiyalara riayət edirik. Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin hədəfi - yoxsulluğun aradan qaldırılması, ətraf mühitin mühafizəsi, iqlim böhranına qarşı tədbirlər görülməsi, rifahın ədalətli bölünməsi və sülhdür. BMT-nin hazırladığı Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri bunlardan ibarətdir: Assan Panel olaraq, ətraf mühit və cəmiyyət qarşısında məsul olduqlarımızı bu plan çərçivəsində həyata keçiririk və sektorda bu sahənin qabaqcılları olan istehsalçıları təşviq etmək məqsədi güdürük. Korporativ strateji hədəflərimizə uyğun prioritet inkişaf məqsədlərimizi müəyyənləşdirmişik, 2030-cu ilə qədər dayanıqlılıqla bağlı hədəflərimizə doğru fəaliyyətlərimizi genişləndirərək dayanıqlı vəziyyətə gətirməyə davam edəcəyik. Assan Panel olaraq, innovativ, dayanıqlı, enerji səmərəliliyi təmin edən məhsullarımızla və həll variantlarımızla müasir enerjiyə çıxışı asanlaşdırırıq. Bu nöqteyi-nəzərlə diqqət mərkəzində dayanan altı inkişaf məqsədi istiqamətində mütəmadi olaraq inkişaf etməyi və biznes həyata keçirmə formamızı buna uyğun olaraq inteqrasiya etməyi hədəfləyirik.

Diqqət mərkəzimizdə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin 6 maddəsi dayanır:

Surdurulebilirlik

Assan Panel - Dayanıqlılıq

Enerji istehsalı iqlim dəyişməsinin əsas faktorlarından biri olub, istixana effekti yaradan qazların 60%-i enerji istehsalından yaranmaqdadır. Məhsul çeşidlərimizə daxil olan təbii işıqlandırma məhsullarımız öz enerjisini özü istehsal edən fabriklərin inşasına töhfə verən günəş enerjili başlıqlı panellər və damüstü GES prosedurları vasitəsilə dayanıqlı müasir enerji həlləri təqdim edirik.

Assan Panel - Sürdürülebilirlik

Balıkesir, Tuzla, İskenderun, İordaniya və Azərbaycanda mövcud olan istehsalat müəssisələrimizdə 250 işçi ilə fasiləsiz, geniş və dayanıqlı iqtisadi inkişaf məqsədilə tam və məhsuldar iş imkanları təmin edirik. Assan Panel olaraq, işçilərimizə əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyi sahəsində təlimləri məsafədən keçərək, bütün müəssisələrimizdə sahib olduğumuz TSE COVID-19 Təhlükəsiz İstehsal Sertifikatı ilə daha sağlam əmək şəraiti təmin etdik. Məqsədimiz insana layiq iş və inkişaf üçün bu nöqteyi-nəzərin dayanıqlılığını təmin etməkdir.

Assan Panel - Sürdürülebilirlik

Texnoloji inkişaf - yeni iş imkanları yaratma və enerji effektivliyini artırma kimi qənaətli olan və ekoloji problemlər üçün daimi xarakter daşıyan həll variantlarına nail olmanın açarıdır. Assan Panel olaraq biz də innovativ nöqteyi-nəzərlə dayanıqlı məhsullar hazırlayır, binalarda enerjiyə qənaəti təmin etməklə yanaşı, ətraf mühiti də qoruyuruq. Əsas hədəfimiz məhsul və xidmətlərimizdə ətraf mühitlə bağlı ölçülərimizi düzgün idarə edərək təbiətə təsirlərimizi minimallaşdırmaq, gələcək nəsillərə yaşana biləcək bir dünya qoymaq və mötəbər bir təşkilat olaraq bu sektorun liderliyini davam etdirməkdir.

Assan Panel - Sürdürülebilirlik

Şəhərlərin və insanların yaşadıqları yerlərin əhatəli, təhlükəsiz, dayanıqlı vəziyyətə gətirilməsini dəstəkləyirik. Ətraf mühit və gələcək nəsillər qarşısında məsuliyyət hissi ilə daha dayanıqlı və yaşıl binaların artmasına töhfə verməliyik. Türkiyədə təmiz hava və yaşıl binaları dəstəkləyərək Greenguard sertifikatı qazanan ilk və yeganə sandviç panel istehsalçısıyıq. Assan Panel olaraq, həmçinin təbii işıqlandırma, günəş enerjisi panelləri sistemi üçün həllər və yanğına 180 dəqiqə dözümlü daş yunu panellərimiz vasitəsilə mükəmməli inşa edirik və dayanıqlı bina örtükləri təqdim edirik. "Dayanıqlı şəhərlər və icmalar" üçün enerji effektivliyi təmin edən və bərpa oluna bilən enerji məhsullarının genişlənməsinə dəstək verən məhsul qrupu ilə bu sektorda iştirak edir və gələcək nəsillər üçün dayanıqlılığa yönəlmiş fəaliyyətləri davam etdiririk.

Assan Panel - Sürdürülebilirlik

Məsuliyyətli istehsal və istehlak anlayışı ilə dövr edən iqtisadiyyat, dayanıqlılıq və innovasiyaya əsaslanan bir istehsal modelini mənimsəyərək, təbii resurslardan səmərəli istifadə edirik. Eyni zamanda tullantılarımızın idarə edilməsini effektiv şəkildə həyata keçirərək, ətraf mühitə zərər vurmayan zərərsizləşdirmə metodlarına üstünlük veririk. Bütün istehsal müəssisələrimizdə ISO 14001 sertifikatımızın bütün tələblərini yerinə yetirməyi və bütün ekoloji qayda və meyarlara maksimum səviyyədə əməl edilməsini təmin etməyi vəd edirik. Məqsədimiz 2030-cu ilədək daha az tullantı yaradaraq istehsalat fəaliyyətlərimizin dayanıqlılığını təmin etmək və gələcək nəsillərə daha yaşana bilən bir dünya qoymaqdır.

Assan Panel - Sürdürülebilirlik

Kibar Qrupunun bir üzvü olaraq, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qlobal Prinsiplərə dair Konvensiyasının prinsip və məqsədlərini mənimsəyirik. Biznes etikası və korporativ idarəetmə prinsiplərimizə xələl gətirmədən biznes tərəfdaşlarımızla birlikdə bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə etməklə öz enerjisini istehsal edən fabriklərin genişlənməsini təmin edirik.

Sürdürülebilirlik Broşürü için tıklayın
 
Sürdürülebilir Bir Gelecek İnşa Ediyoruz
June, 2021