KULLANIM KOŞULLARI - YASAL NOTLAR

Erişim Kısıtlamaları

Bu web sitesinde (bundan böyle “Site” olarak anılacaktır) yer alan bilgilerin, bir ülkede veya bölgede veya bir kişi tarafından kullanılması herhangi bir kanunun ihlâline yol açacaksa, söz konusu bilgiler, o ülkede veya bölgede veya o kişi tarafından kullanılamaz. Bu hüküm sizin için de geçerliyse, bu Sitedeki hiçbir bilgiye erişme ve kullanma yetkiniz yoktur.

Kullanım Koşulları

Site’ye erişiminiz ve/veya kullanımınıza ilişkin bu koşulları (bundan böyle “Kullanım Koşulları” olarak anılacaktır) lütfen dikkatle okuyunuz. Site’ye veya herhangi bir sayfasına erişerek, bu Kullanım Koşulları’nı anladığınızı ve mutabık olduğunuzu kabul etmiş oluyorsunuz. Kullanım Koşulları’nı kabul etmiyorsanız, lütfen Site’ye erişmeyiniz veya kullanmayınız. Bu Kullanım Koşulları herhangi bir zamanda değişebilir.

Bu Site, Türkiye’de kurulu bir şirket olan Assan Panel’e (bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır) aittir ve Assan Panel tarafından işletilmektedir. Bu Site ve Kullanım Koşulları Türkiye kanunlarına tâbidir ve Türkiye kanunlarına göre yorumlanacaktır.

Sorumluluğun Reddine Dair Genel Beyan

Bu Site’de yer alan materyaller ve bilgiler “olduğu gibi” esasında ve zımnî ya da alenî herhangi bir garanti içermeksizin sunulmaktadır. Bunlarla sınırlı olmaksızın ve fakat ticarete elverişlilik ve belirli bir amaca uygunlukla ilgili zımni garantiler dahil her türlü garantiyi reddediyoruz. İçerik, işlevsellik, bağlantılar veya iletişimde meydana gelebilecek kusurlar veya hatalar veya düzeltmeler; iletişim kesintileri veya çakışmaları veya veri kaybıyla ilgili ya da virüslerin veya başka zararlı bileşenlerin varolmadığına ilişkin beyan ve garantiler dahil, içerik, işlevsellik, bağlantılar veya iletişimle ilgili hiçbir beyan veya garantide bulunulmamaktadır.

Bu Site aracılığıyla veya bu Site’nin bağlantı sağladığı veya bu Site’ye bağlantı sağlayan herhangi bir web sitesi aracılığıyla erişilebilen her türlü bilgi, veri, metin, imge veya başka materyalin taranması veya indirilmesiyle bağlantılı zararlar dahil, bu Site’ye veya fonksiyonlarına veya özelliklerine erişilmesinden veya kullanılmasından ya da erişilememesi veya kullanılamamasından kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı her türlü netice kabilinden, dolaylı, arızi ve özel veya doğrudan zarar dahil hiçbir masraf veya zarar için Şirket, hiçbir şekilde herhangi bir üçüncü şahsa karşı sorumlu değildir.

Bu Site’de yer alan fikirlerin, hizmetlerin veya başka bilgilerin doğru, tam, eksiksiz, güvenilir ve faydalı olup olmadığını değerlendirmek bu Site’nin kullanıcısının sorumluluğudur. Bu Site’de yer alan hiçbir bilgi; hukuk, muhasebe, vergi, finans, yatırım veya başka bir uzmanlık dalıyla ilgili bir öneri ya da bilimsel olgular veya sorunlarla ilgili bir öneri olarak yorumlanmamalı ve esas alınmamalıdır. Buna uygun olarak, bu bilgilerin kullanılması veya yanlış kullanılması nedeniyle herhangi bir sorumluluk kabul edilmez. Bu Site’nin kullanıcıları, kişisel durumlarıyla ilgili olarak, profesyonel danışmanlarına danışmalıdırlar.

Bu Site Bir Teklif İçermez.