POLİTİKALARIMIZ

Amacımız, ürün ve hizmetlerimizde kaliteden ödün vermeden, verimli, karlı ve saygın bir kuruluş olarak endüstriyel yapı pazarında lider, sürdürülebilir ve yenilikçi çözüm ortağı olmayı sürdürmektir. İlgili tüm yasal ve düzenleyici kurallara uyarak sağlayacağımız başarı, hepimizin olacaktır.

KALİTE POLİTİKALARIMIZ

Amacımız, ürün ve hizmetlerimizde kaliteden ödün vermeyen, güçlü AR&GE ve teknoloji alt yapısıyla sektöre yön veren çalışmalarıyla, saygın bir kuruluş olarak endüstriyel yapı pazarında lider, sürdürülebilir ve yenilikçi çözüm ortağı olmayı sürdürmektir.

İlgili tüm yasal düzenlemelere uyarak sağlayacağımız başarı tüm çalışanlarımızın ortak başarısıdır.

ASSAN PANEL SAN. VE TİC. A.Ş. olarak, toplam kalite felsefesine uygun bir yönetim anlayışı içinde;

 • Çalışanlarımız arasında karşılıklı güven, saygı, sevgi, anlayış ve iletişimi sağlayarak motivasyonu yüksek tutmak ve çalışan memnuniyetini arttırmak,
 • Kalite bilincini arttırmak için tüm çalışanlarımıza gerekli eğitimleri vermek,
 • Sürekli iyileştirmeyi destekleyerek kurum kültürü haline getirmek,
 • Kaynaklarımızı etkin olarak kullanmak ve gerekli yatırımları desteklemek,
 • Paydaşlarımızın istek ve beklentilerini en iyi şekilde algılayarak; zamanında, sürekli ve istenilen kalitede müşteri memnuniyetini karşılamak,
 • Müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun, güvenilir, sürdürülebilir ve yenilikçi çözümleri en yüksek faydayla sunmak
 • Şirket değerlerimize uygun davranarak iş ortaklarımızla birlikte sürdürülebilir sağlıklı büyüme sağlamak,

Taahhüdümüzdür.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Amacımız; ürün ve hizmetlermizde çevre boyutlarımızı doğru yöneterek doğaya etkilerimizi en aza indirmek, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak ve saygın bir kuruluş olarak sektörün liderliğini sürdürmektir.

 • Tesisimizde doğal kaynakları, ihtiyaç duyulan en alt seviyede kullanmayı,
 • Yaşam döngüsü doğrultusunda tehlikeli ve tehlikesiz atıklarımızın çevresel etkisi en aza indirgenmiş olarak bertarafını sağlamayı,
 • Tüm paydaşlarla çevreyi koruyacak şekilde faaliyetleri yürütmeyi,
 • İlgili standartların, mevzuatların ve yasaların zorunlu kıldığı tüm çevresel kural ve kriterlere maksimum düzeyde uyulmasını sağlamayı,
 • Koşullara müdahale edilemeyen durumlarda, çevre üzerinde önemli ve olumsuz etkileri olabilecek üretim faaliyetlerine dahil olmamayı,
 • Kirliliğin kaynağında önlenmesini ve atıklarımızın azaltılmasını,
 • Çevre performansımızın arttırılması için gözden geçirmeyi ve sürekli iyileştirme sağlayacak yeni proje ve uygulamaları hayata geçirmeyi,
 • Tüm çalışanlarımıza çevre bilincine ulaşmasını sağlamak için gerekli eğitimler sağlamayı taahhüt ederiz.

Bu ilkelerimiz iletişim olanakları kullanılarak ilgili taraflara duyurulacak ve görüşülerine açık olacaktır.

Yönetim, taahhütte bulunduğu politika ve hedeflerinin uygulanmasının sürekli takipçisi olacaktır.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

İş sağlığı ve güvenliği, ASSAN PANEL SAN. TİC. A.Ş.’nin üretim ve kalite kadar öncelikli konularından biridir. Hedefimiz; uygulanabilir, tutarlı ve tüm yasal mevzuatlara ve ilgili şartlara uygun iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini ortaya koyarak, kazasız bir işyeri yaratmaktır. Kaza olduktan sonra koruma çalışmalarının yapılması yerine, kaza olmadan önce önlem alınması misyonumuzdur.

Bu çerçevede;

 • Tüm çalışanlar, örnek olma yolu ile iş sağlığı ve güvenliğini yaygınlaştırmalıdır. Her çalışanımız, iş sağlığı ve güvenliği konusunda yönetimimiz ve yöneticilerimiz tarafından alınan tüm kararları eksiksiz olarak uygulamaktan ve kendi kendilerinin denetçisi olmaktan sorumludur.
 • Tüm yöneticiler, yaptıkları davranışları ve tutumlarıyla çalışanlarımıza örnek olmalıdır. Her yöneticimiz, yapacakları denetim ve kontrollerle yapılan işlerin iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olup olmadığını izlemekten ve gerekli her türlü önlemi almaktan sorumludur.
 • Üst yönetim olarak bizler de; bütün çalışanların işlerini güvenli yapmalarını sağlayacak alet, ekipman ve teçhizatı tedarik etmekten ve konuya yönelik faaliyetleri eğitimlerle desteklemekten sorumluyuz.

ASSAN PANEL SAN. TİC. A.Ş., iş sağlığı ve güvenliğini ön planda tutma konusundaki kararlılığını bu alandaki çalışmalarını yoğunlaştırarak sürdürecektir. Bu amaçla kurmuş olduğu ISG sistemi ile yaralanmaların, sağlık bozulmalarının önlenmesini sağlayarak İSG yönetimi ile İSG performansını sürekli iyileştirecek ve geliştirecektir.

ASSAN PANEL SAN. TİC. A.Ş. üst yönetimi olarak sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlama yükümlülüğünü üstleniyoruz. Konu ile ilgili hedeflerimize ulaşabilmek için tüm uygulamaları destekleyeceğimizi taahhüt ediyoruz.

İş sağlığı ve güvenliği hepimizin ortak sorumluluğudur.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Assan Panel San. ve Tic. A.Ş. olarak;

ISO/IEC 27001 kapsamı, Poliüretan, Poliizosiyanurat ve Taşyünü dolgulu çatı, cephe ve soğuk oda Sandviç Panelleri, Tek Kat Trapez, Oluk & Stor Levha, Işıklık (Polikarbonat Panel) ve Aksesuarları ile Poliol Karışımları ve Aktivatörleri üretmek, ürünlerine ait gümrük ve dış ticaret işlemleri ve bu işlemlere ilişkin lojistik, depolama, muhasebe, finans ve bilgi işlem faaliyetlerinin bilgi varlıkları ile bu varlıkları korumak amacıyla kullandığı güvenlik önlemlerini almak.

 • Kuruluş içerisinde ilgili tüm yasalar ve mevzuatlar doğrultusunda bilgi güvenliğinin sağlamak,
 • Çalışanlarımızın proses yaklaşımlı ve risk temelli düşünmesini sağlamak.
 • Risk yönetimini güvence altına alarak bilgi güvenliği süreç performansını ölçmek ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamak,
 • Bilgiye erişebilirlik ve Bilgi Sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamak,
 • Bilgi güvenliği sisteminin üç ana öğesi olan gizlilik, bütünlük, ve erişebilirlik kurallarına uygun bir şekilde risklerin değerlendirilmesini ve iyileştirilmesini desteklemek,
 • Çalışanlarımız arasında karşılıklı güven, saygı, sevgi, anlayış ve iletişimi sağlayarak motivasyonu yüksek tutmak ve çalışan memnuniyetini arttırmak,
 • ISO 27001 kapsamında sürekli iyileştirmeyi ve bilgi güvenliği bilincini sağlamak için tüm süreç sahiplerine gerekli eğitimleri vermek,
 • Güvenlik ihlallerine karşı gerekli kaynakları ve yatırımları yönetim olarak desteklemek,
 • KVKK’da belirtilen usul ve esaslara uygun davranmak

Taahhüdümüzdür.

İŞ SÜREKLİLİĞİ POLİTİKASI

Sandviç panel sektörünün öncü üreticilerinden biri olan Assan Panel ana faaliyeti kapsamında sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerin etkin ve kesintisiz bir şekilde sürdürülmesi için, ISO 22301 standardının gerekliliklerine ve Kibar Holding İş Sürekliliği Politikası’na uygun şekilde İş Sürekliliği Yönetim Sistemi’ni kurar, uygular ve sürekli iyileştirir

Bu doğrultuda kurumumuz itibarından, sosyal sorumluluk bilincinden, çevre duyarlılığından, insan hayatına verdiği öncelik ve değerlerden taviz vermeksizin;

 • Yaşanabilecek kesintilerin etkilerini asgari düzeye indirmek amacıyla önceden tanımlanmış iş sürekliliği risklerini yönetmeyi,,
 • İş kesintisi durumunda kurumun faaliyetlerinin bütünlüğünü korumayı,
 • İş kesintilerinin kuruma olan finansal, operasyonel, yasal ve itibari etkilerini kabul edilebilir seviyelere indirmeyi,
 • İş kesintisi durumunda etkin bir karar alma süreci yürüterek doğru iç ve dış iletişim akışını sağlamayı,
 • Bir iş kesintisi sonrasında, normal çalışma düzenine dönüşün en verimli ve etkili şekilde gerçekleştirilmesi, iş sürekliliğinin sağlanabilmesi için, önceden kritik faaliyetlerini belirlemeyi, plan ve prosedürleri oluşturmayı,
 • Kesinti sürelerini şirket, müşteriler, tedarikçiler ve diğer paydaşlar açısından asgari düzeye indirmeyi,
 • Uygulanabilir tüm ulusal ve uluslararası uygunluk yükümlülüklerine uyum sağlamayı

Taahhüt eder.

Sonuç Bulunamadı
İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Belgesi
 
Risk Yönetim Politikamız
Mart, 2019
Risk Yönetimi Doğrulama Belgesi
 
Kamunun Bilgilendirilmesi Balıkesir
 
Kamunun Bilgilendirilmesi İskenderun
 
Kamunun Bilgilendirilmesi Tuzla
 
Ürün Talep Formu

Ürünlerimiz, Çözümlerimiz ve Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz

Ürünlerimiz, Çözümlerimiz ve Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz