ASSAN PANEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VİZYONU

Türkiye’nin öncü sanayi kuruluşlarından Kibar Holding grup şirketlerinden Assan Panel’in sürdürülebilirlik vizyonu, şirketin son 10 yılda attığı adımların temelinde yer alıyor. Assan Panel kendi ürün gamı ile doğal yoldan sürdürülebilir binaların inşa edilmesine katkı sağlarken, üretim süreçlerinin tamamını çevre dostu yöntem ve teknolojileri kullanarak gerçekleştiriyor. Çevreye ve insan sağlığına dost ürünleriyle Assan Panel farklı sektörlere hizmet ve çözüm sunuyor. Şirket aynı zamanda tüm yönetim süreçlerinde uçtan uca dijitalizasyon süreçlerini tamamlama yolunda emin adımlarla ilerlerken çalışanları, tedarikçileri, müşterileri ve tüm paydaşları kapsayan bir sürdürülebilirlik anlayışını benimsiyor.

Surdurulebilirlik

Sürdürülebilir Bir Gelecek İnşa Ediyoruz!

Kibar Holding’in sürdürülebilirlik yaklaşımının temeli, kurucusu ve onursal başkanı Asım Kibar’ın Kibar Grubu’nun esas değerleri olarak tanımladığı dürüstlük ve güvenilirlik ilkelerine dayanmaktadır. Köklü kurumsal yönetim geleneği, yenilikçi bakış açısı, iş etiği anlayışı, sosyal sorumluluk kültürü ve imzacısı olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (United Nations Global Compact, UNGC)’ne göre şekillenen sürdürülebilirlik anlayışı, Kibar Grubu’nun iş yapış kültürünü oluşturmaktadır. Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni benimseyen Kibar Grubu, çalışanlarına insan haklarının korunduğu, iş sağlığı ve güvenliğine öncelik verildiği, mesleki gelişimin desteklendiği, adil ve herkese eşit fırsatlar tanıyan bir iş hayatı sunmaktadır. Assan Panel olarak operasyonlarımızın tamamında, iş dünyasındaki küresel ve sürdürülebilir sosyal sorumluluk bilincini geliştirme temeline dayanan Küresel İlkeler Sözleşmesi ilkelerine ve Kibar Holding’in bu esaslar doğrultusunda belirlediği politika ve stratejilerine uyum göstermekteyiz. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları yoksulluğun sona erdirilmesi, çevrenin korunması, iklim krizine karşı önlem alınması, refahın adil paylaşımı ve barışı hedefliyor. BM’nin çalıştığı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları şunlardan oluşuyor: Assan Panel olarak çevreye ve topluma karşı sorumluluklarımızı bir plan dahilinde yerine getiriyor ve sektörde bu alanda öncü olarak üreticileri teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Şirket stratejik hedeflerimize göre odak kalkınma amaçlarımızı belirledik, 2030 yılına kadar sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı artırarak sürdürmeye devam edeceğiz. Assan Panel olarak inovatif, sürdürülebilir, enerji verimliliği sağlayan ürün ve çözümlerimizle modern enerjiye erişimi kolaylaştırıyoruz. Bu bakış açısı ile altı odak kalkınma amacında, sürekli gelişmeyi ve iş yapış şeklimizi buna göre entegre etmeyi hedefliyoruz.

Assan Panel - Sürdürülebilirlik

Assan Panel - Sürdürülebilirlik

Enerji üretimi iklim değişikliğinin ana unsurlarından biri olup sera etkisi yapan gazların %60’ı enerji üretiminden kaynaklanmaktadır. Ürün gamımızda yer alan doğal aydınlatma ürünlerimiz, kendi enerjisini üreten fabrikaların inşasına katkı sağlayan Solar Kepli Panel ve Çatı üzeri GES uygulamaları ile sürdürülebilir modern enerji çözümleri sunuyoruz.

Assan Panel - Sürdürülebilirlik

Balıkesir, Tuzla, İskenderun, Ürdün ve Azerbaycan’da yer alan üretim tesislerimizde 250 çalışan ile kesintisiz, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyüme için tam ve üretken istihdam sağlıyoruz. Assan Panel olarak çalışanlarımıza İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerini uzaktan verip tüm tesislerimizde sahip olduğumuz TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi ile daha sağlıklı bir iş ortamı sağladık. Amacımız insana yakışır iş ve büyüme için bu bakış açısının sürekliliğini sağlamaktır.

Assan Panel - Sürdürülebilirlik

Teknolojik ilerleme, yeni iş imkanları yaratma ve enerji verimliliğini artırma gibi ekonomik ve çevresel sorunlara kalıcı çözümler bulmanın anahtarıdır. Assan Panel olarak biz de inovatif bakış açısı ile sürdürülebilir ürünler geliştiriyor, yapılarda enerji tasarrufu sağlarken çevreyi de koruyoruz. Ürün ve hizmetlerimizde çevre boyutlarımızı doğru yöneterek doğaya etkilerimizi en aza indirmek, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak ve saygın bir kuruluş olarak sektörün liderliğini sürdürmek ana hedefimizdir.

Assan Panel - Sürdürülebilirlik

Şehirlerin ve insan yerleşimlerinin kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir kılınmasını destekliyoruz. Çevreye ve gelecek nesillere olan sorumluluk bilinci ile daha sürdürülebilir ve yeşil binaların artması için katkı sağlamalıyız. Temiz hava ve yeşil binaları destekleyip Greenguard sertifikası kazanan Türkiye’deki ilk ve tek sandviç panel üreticisiyiz. Ayrıca Assan Panel olarak doğal aydınlatma, solar panel sistem çözümleri ve yangına 180 dakika dayanabilen taşyünü panellerimizle mükemmeli inşa ediyor ve sürdürülebilir yapı kabuğu çözümleri sunuyoruz. “Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar” için enerji verimliliği sağlayan ve yenilenebilir enerji ürünlerinin yaygınlaşmasına destek veren ürün grubuyla sektörde yer almakta ve gelecek nesiller için sürdürülebilirlik odak çalışmalarını sürdürmekteyiz.

Assan Panel - Sürdürülebilirlik

Sorumlu üretim ve tüketim bilinci ile döngüsel ekonomi, sürdürülebilirlik ve inovasyon tabanlı bir üretim modelini benimseyerek doğal kaynakları verimli kullanıyoruz. Aynı zamanda atık yönetimimizi etkin bir şekilde yöneterek çevreci bertaraf yöntemleri tercih ediyoruz. Tüm üretim tesislerimizde sahip olduğumuz ISO 14001’in tüm gerekliliklerini ve tüm çevresel kural ve kriterlere maksimum düzeyde uyulmasını yerine getirdiğimizi taahhüt ediyoruz. Amacımız 2030 yılına kadar daha az atık üreterek üretim faaliyetlerimizin sürdürülebilirliğini sağlamak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmaktır.

Assan Panel - Sürdürülebilirlik

Kibar Grubu’nun bir üyesi olarak Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin ilke ve amaçlarını benimsiyoruz. İş etiği ve kurumsal yönetim ilkelerimizden taviz vermeden, iş ortaklarımızla birlikte yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak kendi enerjisini üreten fabrikaların yaygınlaşmasını sağlıyoruz.

Sonuç Bulunamadı
Sürdürülebilirlik Broşürü için tıklayın
 
Sonuç Bulunamadı
Assan Panel - Video Poster
Sürdürülebilir Bir Gelecek İnşa Ediyoruz
Haziran, 2021