N3 FOLQALI DAM PANELİ

Məhsul Haqqında Məlumat

İstehsal Yeri
İstanbul-İskenderun
Faydalı En
1000 mm
Minimum Hündürlük
3 metr
Maksimum Hündürlük
Daşıma şərtlərindən asılıdır
Poliuretan/poliizosianuratın sıxlığı (EN 1602)
40 (±2) kg/m3
Poliuretan/poliizosianuratın qalınlığı
30 mm
İstilik keçiricilik əmsalı λ (EN 13165)
0,022-0,024 W/mK
Ölçü sabitliyi (EN 13165)
Seviye DS (TH) 11
Alova qarşı müqavimət sinfi (EN 13501)
PIR Elite: B-s1,d0 – PIR: B-s2,d0
Su absorbsiyası (EN ISO 354)
Həcminə görə 2% (168 saat)
Qapalı hüceyrə faizi (EN 14509)
%95
Buxar diffuziyası müqaviməti (EN 12086)
30-100
İstilik müqaviməti
-200 /+110 ºC
Ürün Bilgilerini İnceleyin
January, 0001
Taşıma ve Montaj Hakkında Bilgi Alın
January, 0001
ISO 27001
January, 0001
TSE 14509 PUR-PIR
January, 0001
ISO 9001-2015
January, 0001
Məhsul Üçün Müraciət Forması

Ürünlerimiz, Çözümlerimiz ve Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz

Ürünlerimiz, Çözümlerimiz ve Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz