TS EN 13823: YANGINA TEPKİ DENEYLERİ (SBI)

Bu test yöntemi prensipleriyle B, C ve D sınıflarındaki malzemelerin yangına tepkileri belirlenmektedir. SFI testine ilave olarak yapılmaktadır. SBI testi odanın köşesinden 30 KW büyüklüğünde ateş kaynağının malzemeye yöneltilmesiyle yapılan test yöntemidir. Gerçekte dış duvar uygulamalarında iç köşe detayı az kullanılmasına rağmen aynı iç köşe detayı varmış gibi simüle edilerek test sonuçları elde edilebilir. Oksijen tüketimi, carbon dioxide çıkışı ve sıcaklık değerleri SBI testinde belirlenmektedir. Elde edilen bu değerler hesaplanarak yangına tabi tutulan numunenin ilk 10 dakikadaki Total Heat Release (THR) ve Fire Growth Rate (FIGRA) verileri elde edilmektedir. İlk 10 dakika yangının ne kadar gelişeceği ve malzemin binalarda nasıl tepki vereceği hususunda önemli fikirler vermektedir. Elde edilen veriler ile malzememin sınıfları belirlenmektedir ( B, C ve D).

Ayrıca, 20 dakika boyunca malzemeye tabi tutulan ateşin uzun kenarda yürüyüp yürümediği gözlenmektedir (Lateral Flame Spread (LFS)). Eğer yürüme gerçekleşirse bu malzeme D olarak sınıflandırılmaktadır. Diğer taraftan ilk on dakika içerisinde damlamanın olup olmadığı ve damlayan parçacıkların 10 saniyeden fazla yanıp yanmadıklarına göre de d0, d1 ve d2 olarak isimlendirilen sınıflandırma yapılmaktadır. İlk on dakikada açığa çıkan dumana göre Total Smoke Production (TSP) ve Smoke Growth Rate (SMOGRA) değerleri tespit edilir sonrasında bu değerlere göre s1, s2 ve s3 olarak sınıflandırma yapılmaktadır.