SANDVİÇ PANEL’DE YANGIN TESTLERİ VE SINIFLANDIRMA

Bir çok ülke, yangından korunma amacıyla kabul edilebilir minimum seviyeyi oluşturmak için hükme dayalı zorunluluklar getirmiştir. Tasarımcılar tarafından rehber niteliğindeki bu zorunluluklar tüm sorulara cevap veremeyebilir fakat yol göstericidir. Türkiye’de üzerinde fazlaca durulmayan yangın mevzuatı, Avrupa Birliği tarafından oldukça önemsenmektedir. Mevzuatlarda yangın durumunda emniyet konusu özetle aşağıda verilen gereklilikler dikkate alınarak hazırlanmıştır.

  • Yapı içinde yangın çıkması, yangının ve dumanın yayılması sınırlı olmalıdır (Yangına Tepki).
  • İnşa edilen yapının yük taşıma kapasitesi belli bir süre azalmamalıdır (Yangına Dayanım).
  • Yangının çevredeki yapılara yayılması sınırlı olmalıdır (Aktif Güvenlik Sistemleri).
  • Yapı sakinleri binayı terk edebilmeli veya başka yollarla kurtarabilmelidir (Algılama Sistemleri).
  • Kurtarma ekiplerinin emniyeti göz önüne alınmalıdır.

Yangın öncesi ve sonrası olmak üzere emniyet parametlerinin herbiri önlem açısından önem taşımaktadır. Fakat mimari disiplin içine giren yapı malzemelerinin yangına tepki özellikleri (Yangın Performansı) özellikle değerlendirilmelidir. Yangının büyümesine malzemenin katkısı hatta malzemenin yangına karşı gösterdiği dirence yangın performansı denilmektedir.

Yangına Tepki testleri son kullanıma uygun küçük ölçekli modeller ile yapılmaktadır. Binada yangının en çok büyüdüğü cephe ve çatı çizgileri modellenerek yangın testine tabi tutulmaktadır. Poliüretan dolgulu sandviç panel ile ilgili tüm standartlar ve test yöntemleri TS EN 14509’da detaylıca belirlenmiştir.

Yangın performansının da yer aldığı bu standartta yapı malzemeleri A1’den başlayarak F’ ye kadar altı farklı şekilde sınıflandırılmıştır. Yangın sonrası çıkan duman miktarına ve damlama miktarına göre malzememin test raporları doğrultusunda diğer sınıfları da belirlenmektedir;

TS EN ISO 11925-2: Küçük Alev Testi (SFI): 15 yada 30 saniye örnek numunenin köşe yada yüzeyinden çakmak büyüklüğündeki ateş kaynağının uygulanmasını simule eden test yöntemidir. Tutuşma olana kadar veya yangın 150 mm’yi geçene kadar süre kayıtları alınır. Deney sonuçlarına göre D, E veya potasiyel olarak F sınıfladırmaları belirlenmektedir. B, C ve D sınıflara ait malzemeler yanlız bu deney yöntemi kullanılarak belirlenmemektedir, ilave olarak SBI testi gerekmektedir.