SANDVİÇ PANEL VE SES YALITIMI

Ses yalıtımı; gürültünün zararlı etkilerinden korunulması gereken alanlarda veya çevreye yaydıkları gürültünün önlenmesi gereken alanlarda yapılmalıdır. Çoğu ülkede aşağıdaki faktörler dikkate alınarak hazırlanmış ses yönetmelikleri bulunmaktadır;

  • Endüstriyel binalardan çevreye yayılan ses
  • Binalara giren trafik sesleri
  • Binaların içerisinde bulunan ses seviyeleri

Bina odaları arasında ses yalıtımı Çatı ve cephe kaplamaların ses yalıtımı için istenen parametreler ve hesaplama yöntemleri dizayn aşamasında belirlenebilmektedir. Bir yüzeye çarpan ses dalgasının bir kısmı yansır, bir kısmı emilir geriye kalan kısmı da iletilir. Yansıma, emilme ve iletilme oranları yüzeyin şekline, malzemenin ses yutuculuğuna ve sesin frekansına bağlıdır. Ses yutucu malzemeler, gözenekli veya lifli malzemeler olup yapılarındaki boşluklara giren havanın sürtünme kayıplarına yol açarak akustik enerjinin bir kısmının ısı enerjisine dönüşmesi yoluyla etkili olurlar.

Poliüretan dolgulu sandviç paneller yapının ihtiyacına bağlı olarak normal endüstriyel binalarda yeterli ses yutma özelliğine sahiptir fakat sese çok hassas bölge veya ofislerde yeterli olmayıp ilave çözümler gerekebilir.

Örnek Hesaplama:

630 Hz frekansta 70 dB gürültünün 60 mm poliüretan dolgulu sandviç panelde ses iletim kaybı ne kadar olur? Ses yutma katsaysının frekansa bağlı değişimini gösteren tablodan faydalanılarak ; 70 dB x 0,49 = 34,3 dB 70 dB – 34,3 dB = 35,7 dB ses seviyesine düşer.