BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Bu Yönetmeliğin amacı; kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini ve herhangi bir şekilde çıkabilecek yangının can ve mal kaybını önlemektir.

Ülkemizde, binaların yangından korunması hakkında standardın yangına tepki ile ilgili bölümü Alman DIN 4102 normlarından faydalanarak hazırlanmıştır. Avrupa yangın sınıflarının kabulü ile üye ülkeler, ulusal mevzuatlarını Avrupa yangın sınıflarına göre düzenlemek zorunda kalmışlardır. O nedenle, Avrupa Birliği teknik mevzuatının uyumlaştırılması çalışmaları bağlamında Poliüretan dolgulu sandviç paneller yangın konusunu da kapsayan TS EN 14509 standartı ülkemizde yürürlüğe girmiştir. TS EN 13501-1 ile DIN 4102 ‘de yer alan yangın tepki sınıflarını direkt karşılaştırmak, farklı standartlar olması nedeniyle çok kesin sonuçlar vermeyebilir ancak malzemelerin yanıcılık özelliği esas alınarak hazırlanan aşağıdaki karşılaştırma tablosu veri olarak kullanılmaktadır.