BLOG

SANDVİÇ PANEL MEKANİK DAYANIMI

Binaların çatı, cephe, iç bölme veya soğuk hava odalarında kaplama malzemesi olarak kullanılan sandviç panellerin hızlı montaj imkanı, yüksek yalıtım özelliklerinin yanısıra taşıma kapasitesi ile mimari tercihlerde ön plana çıkmaktadır. Zati ağırlık, rüzgar yükü, kar yükü, sıcaklık gibi etkenler yalnız veya kombinasyon halinde binaları etkilemektedir. ASSAN PANEL çatı ve cephe sistem taşıma tablolarından her türlü mimari projenin gereksinimlerini karşılayacak uygun ürünler seçilebilmektedir. Sandviç paneller iki metal arası poliüretan iç dolgu malzemesinden oluşan kompozit malzeme olmaları nedeniyle maruz kaldıkları yükler karşısındaki davranışları dikkatle değerlendirilmelidir. Metal yüzeyler ve poliüretan iç dolgu malzemelerin herbirinin ayrı ayrı taşıma kapasitesi olmasına rağmen, düşük elastisite modülü değerleri nedeniyle kendi ağırlıklarını bile taşımakta zorlanmaktadır. Diğer taraftan kompozit halde yüksek kayma ve eğilme dayanımı sayesinde her bir katmandan daha iyi taşıma kapasitesine sahip yeni bir sistem oluşmaktadır. Birleşimlerdeki homojen dağılım ve yüksek yapışma aderansı nedeniyle eğilme momentini sadece metal yüzeyler karşılamaktadır ki yüzeyde buruşmayı birebir etkilemektedir. Kayma etkisinin büyük kısmını ise metal yüzeylerden çok daha kalın iç dolgu malzemesi karşılar. Bu nedenle kompozit sistem artan kayma kapasitesi sayesinde sandviç panellere avantajlar sağlamaktadır. Sonuç olarak panellerin trapez formu ve iç dolgu malzemesinin mukavemeti taşıma kapasitesini çok etkilemektedir.

SANDVİÇ PANEL İÇ DOLGU MALZEMELERİ

Poliüretan, PIR, Polistren, Fenolik Köpük ve Taş Yünü gibi malzemeler sandviç panel uygulamalarında en çok tercih edilen iç dolgu çekirdek malzemeleridir. Poliüretan, PIR, Polistren, Fenolik gibi tüm malzemeler Plastik Köpük, Taş Yünü ise İnorganik lifli malzeme olarak iki ayrı grupta nitelendirilmektedir. Aralarındaki farklılık veya sundukları performans avantajları sıkça sorulan ve merak edilen konulardan biridir. Geniş kullanım alanına sahip sandviç panellerin teknik özellikleri bakımından ciddi yanlış anlaşılmaların yanısıra eksik bilgi akışının varlığını kabul etmek gerekir. Yapı fiziğine uygun mekanik dayanım, yalıtım, yangın performansı ve üretim prosesleri dikkate alınarak doğru kompozit sandviç panel tercihinde çekirdek malzeme tipi çok önemli rol oynamaktadır. Bu açıdan bakıldığında, malzemelerden beklenen tüm performansların doğru belirlenip doğru karşılaştılırması ayrıca önem kazanmaktadır. PUR/PIR (Poliüretan): Poliüretan (PUR) ve Polisoziyanat (PIR) sandviç panel üretiminde en çok kullanılan plastik köpüklerdir. Genellikle laminasyolu hatlarda tercih edilen bu tip plastik köpüklerin Köpürme aşamasında yapışma özelliğinin olması çok ciddi avantajlar sunmaktadır. Son yıllarda kimyasal özellikleri daha da geliştirilerek yangın performansları artırılmıştır. Üretiminde çevreye dost n-pentane şişirici gaz tercih edilmektedir. Sandviç panel üretiminde yaklaşık 50 yıldır kullanılan poliüretan en güvenilir yalıtım malzemesi olarak bilinmektedir.

SANDVİÇ PANEL PERFORMANS AVANTAJLARI

Gelişen üretim teknolojisi ve kaliteli malzemelerle beraber yüksek taşıma kapasitesine sahip sandviç paneller üretile bilmektedir. Taşıma kapasitesi, panelin iç dolgu malzemesinin yoğunluğu ve kalınlığının yanısıra metal yüzeylerin formuna da bağlı olup, kendi ağırlıklarının çok üzerinde yükleri paneller rahatlıkla taşıyabilmektedir. Bu yeteneği sayesinde yapıların çatı ve cephelerinde kaplama malzemesi olarak tercih edilmektedir. Esasen çelik, ahşap veya betonarme konstrüksiyona sahip tüm yapılarda uygulanabilen en ideal yapı malzemesidir. Ayrıca uygun sandviç panel tercihi ile artırılacak aşık mesafeleri sayesinde hem konstrüksiyon malzemesinden hemde toplam montaj süresinden tasarruf edilebilir.

18 metreye varan uzunluklarda üretilen sandviç panellerin yapılarda kullanılması ile kaplanan yüzeyin montaj işciliği yanısıra birleşim nokta sayısı oldukça azalacaktır. Gelişen nakliye ve taşıma imkanları sayesinde büyük cephe ve çatı yüzeyler kısa zamanda kapanabilmektedir. Cephelerde 10 dak./m2 ve çatılarda 8 dak./m2 montaj süreleri kabaca veri olarak kullanılmaktadır. Sandviç panel, yapı hacmi veya bina yüksekliğini sınırlandırmazken, limit değerler taşıyıcı konstrüksiyona göre belirlenmektedir. Sandviç panellerin standart bileşen ve sınırlı boy imkanlarına rağmen tasarımcılara sınırsız dizayn imkanları sunmaktadır. Panellerin yatay, düşey veya açılı olarak döşenerek yada değişken renk kullanımı ile cephelere görsel hareket kazandırılmaktadır. Hatta iç bölmelerde de çok yönlü kullanılabilen paneller sayesinde tasarımcıların dizayn olasılıkları oldukça artmaktadır. Birleşim detayları panelden panele ve panelden taşıyıcı konstrüksiyona bağlanan noktaları kapsamaktadır. Cephe panellerinde çift lamba-zıvana formu çatı panellerinde ise genellikle lamba-zıvana formu yanısıra yanal bini kullanılarak yalıtım fonksiyonlarını yerine getiren sıkı birleşim sağlanabilmektedir. Birleşim noktalarından esas beklenen hava geçirmezlik, ısı yalıtımı ve kolay montaj imkanı sunmasıdır. Kolay montaj ile istenen elemanların zorlanmadan birbirine tam olarak oturmasıdır.

Yapılan araştırmalarda panellerin en kaliteli pencerelerden bile 100 kat daha iyi hava geçirmezlik özelliğine sahip olduğu bulunmuştur. Ayrıca, cephede kullanılan paneller gizli vidalı olarak üretilmekte, böylece de herhangi bir vida görmeksizin estetik görünümler elde edilmektedir. Dikkatli bir planlama ile bina içi aktiviteleri etkilemeden büyük genişleme ve yenilemeler yapılabilir. Yapı konstrüksiyonuna bağlı boyuna ve enine ilaveler yapılmasına imkan sunmaktadır. Ayrıca, paneller sökülüp tekrar kullanılabileceğinden ekonomik ve uygulama açısından pratik avantajlar sağlamaktadır.

Sandviç panel, maliyetini hızla amorti edebilmektedir. Montaj sırasında kazandırdığı ekonomik avantajların yanısıra, ısı yalıtımından elde edilen enerji tasarrufuyla panelin diğer yapı malzemelerine oranla daha belirgin amortisman avantajları söz konusudur. Malzemelerin ısıl iletkenlik değerlerine bakılarak rahatlıkla ısı yalıtımından elde edilen kazanımlar karşılaştırmalı olarak tespit edilebilir. Poliüretan dolgulu sandviç paneller diğer benzeri tüm ısı yalıtım malzemelerine oranla daha düşük ısı iletim katsayına sahip olması ile yüksek yalıtım değerlerine ve enerji kazancına yol açmaktadır. Böylece kaynakların korunumu sağlanmaktadır. Hatta panellere güneş ışıklıklarının yerleştirilmesi ile elektrik üretimi bile yapılabilmektedir. Sandviç panellerin hafif olması, nakliye süre ve maliyetlerinin yanında yapının taşıyıcı sistemine daha az yük ilettiğinden temel konstrüksiyon maliyetlerini de düşürerek olumlu etkilemektedir. Ayrıca, Uzun süreli kullanım olanağının yanında düşük bakım maliyetine sahiptir. Panellerdeki modern kaplamaların yüksek dereceli korozyon ve ultraviyole ışın korunumu sağlamaları sandviç panelin sürekliliğini sağlamaktadır.

Yapı cephelerinde kullanılan beton, gaz beton gibi malzemelerin aksine poliüretan dolgulu sandviç paneller aynı ısı yalıtımı karşılayan kalınlığı çok düşüktür. Böylece yapının içerisinde kullanılan alan ve hacim ölçülebilir oranda daha genişlemektedir.

Yoğuşabilirlik kapasitesi olarak da nitelendirilen, yangının büyümesine malzemenin katkısı hatta malzemenin yangına karşı gösterdiği dirence yangın performansı denilmektedir. Yanıcı olmayan metal yüzey ile poliüretandan oluşan bir panel sistemi EN 13501 normuna göre B,s2,d0 yani zor yanıcı olarak nitelendirilebilir ancak yapılarda oluşabilecek yangının davranışı sadece cephe kaplama malzemesinin yangın performansı üzerinden değerlendirmek eksik olacaktır. Yapıların içinde bulunan tekstil, mobilya, doğrama gibi ürünler genellikle yangına karşı çok duyarlı olup, yangının bina içerisinde hızla yayılmasına neden olmaktadır. Bu açıdan, yangın öncesi ve sonrası olmak üzere emniyet parametlerinin her biri önlem açısından önem taşımaktadır. Suyun çelik gibi metallerle teması sonrası zamanla oluşan korozyon yapılarda görsellik yanında özellikle taşıyıcılık açısından sorunlar yaratmaktadır. Dahası çatı veya cephelerden sızacak suyun bina içerisinde tesisat, mobilya vb. malzemelere zarar vermesi ciddi maddi kayıplara sebep olmaktadır. Cephe panellerinde uygulanan çift lamba zıvanalı sistem sayesinde olası su sızıntılarının önüne geçilmektedir. Su yalıtımını sağlamak amacıyla, çatı eğimlerine göre çatı panelleri belirlenmektedir. Kepli çatı panelleri sayesinde %5 eğimle yapılan çatı kaplamasında bile istenen su yalıtımı sağlanmaktadır. %5 altı eğimle yapılan çatılarda ise membranlı paneller kullanılarak yüksek su yalıtımı sağlanabilmektedir. Diğer taraftan su buharı yapıyı yoğuşma nedeniyle etkiler, kimyasal bozulmalara ve konfor şartlarının kötüleşmesine yol açar. Su buharı tehlikesi, sandviç panellerde önemli rol oynamaz. Bunun sebebi yalıtımlı metalik yüzeylerin yapılarda kuvvetli bir buhar dengeleyici olarak yer almalarıdır.

Poliüretanların dolgulu sandviç paneller yapının ihtiyacına bağlı olarak normal endüstriyel binalarda yeterli ses yutma özelliğine sahiptir fakat sese çok hassas bölge veya ofislerde yeterli olmayıp titreşim yutucular gibi ilave çözümler tercih edilmektedir. Sandviç panellerin iç dolgu malzemesi poliüretanın üretiminde ise tamamen çevreci sistemler kullanılmakta ve çevreye zarar vermeden üretim gerçekleşmektedir. Günümüzde poliüretanı şişirici gaz olarak kullanılan n-Pentane çevreye zarar vermemektedir. Ayrıca poliüretan tekrar toz haline getirilip ısı yalıtım malzemesi olarak tekrar kullanılabilmektedir. Özellikle yapıların kabuğu olarak adlandırılan çatılar ve cephelerde uygulanacak sandviç panellerin yapının dış etkenlerden korunmasını sağlayarak uzun ömürlü olmasına, enerji tasarrufuna ve daha konforlu yaşam koşullarına olanak vermektedir.

SANDVİÇ PANEL VE ÇEVRE

Farklı malzemelerden oluşan yapı bileşenlerinin çevresel uyumu değerlendirilmesi gereken en önemli konulardan biridir. Sandviç panellere fiziksel açıdan bakıldığında metal yüzeyleri, organik kaplamaları, poliüretan çekirdek dolgu malzemeleri olmak üzere tümü güvenli bileşenlerdir. Bu durum malzemelerin yapıya montajı ve montajı sonrası yapıdaki kullanım süresince geçerlidir. Küçük revizyonlar hariç yaklaşık elli yıldır aynen uygulanmakta olan bu kaplama sisteminin güvenirliği zaten tecrübelerle sabittir.

Gıda güvenliğini gerektiren uygulamalar başta olmak üzere sandviç panelde kullanılan tüm malzemeler hijyen gerekliliklerini rahatlıkla karşılamaktadır. Kire, küfe ve çürümeye dayanımın yanısıra kokusuzluk gibi biyolojik özellikleri aynı anda içerisinde barındıran iç dolgu malzemesi poliüretan çok ciddi avantajlar sunmaktadır. Yüksek yalıtım kapasitesi de dikkate alındığında onu ideal iç dolgu malzemesi yapmaktadır. Poliüretan içerisinde kullanılan şişirici gazların ekolojiye etkisi cevaplanması gereken diğer konulardan biridir. Yapılan araştırmalar sonucu eskiden kullanılmakta olan şişirici gazların ozon tabakasını etkilediği tespit edilmiştir. Bu durum karşısında çevreye duyarlı sandviç panel üreticilerinin büyük gayretleri ile çevre dostu n-pentan şişirici gazlar tercih edilmeye başlanmıştır.

Doğal döngü içerisinde değerlendirdiğimizde her türlü enerjinin tüketimi çevreyi mutlaka etkilemektedir. Bu etkinin içeriği kompleks olduğu kadar atmosferdeki emisyon miktarıyla ilgilidir. Isınma amacıyla kullanılan enerji miktarı doğrudan ekolojik dengeyi etkilemektedir. Bu nedenlerden dolayı, yapılarda kullanılan yüksek kapasiteye sahip yalıtım malzemeleri ekonomik katkısının yanısıra çevre açısından çok ciddi avantajlar sunmaktadır. Sonuçta uzun süre yapılarda kullanılan yalıtım malzemesi enerji kaynaklarını koruduğu gibi atmosferde emisyon miktarını da azaltmaktadır.

Yüksek yalıtım kapasitesine sahip poliüretan iç dolgu yapısı ve ısı köprüsü oluşturmayan teknolojisi sayesinde sandviç paneller, ekonomik ve ekolojik açıdan bakıldığında en efektif kaplama sistemleridir. Sandviç panellerin üretimi sırasında enerji tüketimi olmasına rağmen kullanımı sırasında kazandırdığı enerji yanında çok önemsiz kalmaktadır. Enerji döngüsü içerisinde sandviç panellerin en büyük avantajı uzun ömürlü olmalarıdır. Poliüretan malzemesi yaklaşık elli yıldır yalıtım malzemesi olarak tercih edilmektedir. 1960’ lı yılların başından itibaren uygulanmakta olan soğuk oda sistemlerinde ciddi iç ve dış sıcaklık farklılıkları olmasına rağmen poliüretan en efektik malzeme olduğunu kanıtlamıştır.

Günümüzde malzemelerin geri dönüşüm konusu artık çevre açısından en önemli parametrelerden birisi olmuştur. Yapılarda kullanılan poliüretan malzemesinin uzun ömrü sayesinde işe yaramayan miktarları üretim miktarları ile karşılaştırıldığında çok küçük kalmaktadır. Dikkatlice demontajı yapıldığında sandviç paneller hasar görmemiş ise tekrar tekrar kullanılabilmektedir. Yıllardır kullanılan poliüretan malzeme hasardan veya gereklilikten tekrar kullanım için uygun değilse üç farklı geri dönüşüm yöntemi mevcuttur. Eski poliüretan malzemelerde halen ozona zararlı şişirici gaz CFC içermesi nedeniyle malzeme ve hammadde geri dönüşümü için uygun olmayıp sadece enerji geridönüşümü tercih edilmektedir. Yıllardır kullanılan CFC içeren poliüretan ancak özel koşullarda malzeme içerisinde tekrar kullanılabilmektedir. Sandviç panel metal yüzeylerinin geri dönüşümü ise metal endüstrisinde sıkca tercih edilmektedir.

SANDVİÇ PANEL VE SES YALITIMI

Ses yalıtımı; gürültünün zararlı etkilerinden korunulması gereken alanlarda veya çevreye yaydıkları gürültünün önlenmesi gereken alanlarda yapılmalıdır. Çoğu ülkede aşağıdaki faktörler dikkate alınarak hazırlanmış ses yönetmelikleri bulunmaktadır;

 • Endüstriyel binalardan çevreye yayılan ses
 • Binalara giren trafik sesleri
 • Binaların içerisinde bulunan ses seviyeleri

Bina odaları arasında ses yalıtımı Çatı ve cephe kaplamaların ses yalıtımı için istenen parametreler ve hesaplama yöntemleri dizayn aşamasında belirlenebilmektedir. Bir yüzeye çarpan ses dalgasının bir kısmı yansır, bir kısmı emilir geriye kalan kısmı da iletilir. Yansıma, emilme ve iletilme oranları yüzeyin şekline, malzemenin ses yutuculuğuna ve sesin frekansına bağlıdır. Ses yutucu malzemeler, gözenekli veya lifli malzemeler olup yapılarındaki boşluklara giren havanın sürtünme kayıplarına yol açarak akustik enerjinin bir kısmının ısı enerjisine dönüşmesi yoluyla etkili olurlar.

Poliüretan dolgulu sandviç paneller yapının ihtiyacına bağlı olarak normal endüstriyel binalarda yeterli ses yutma özelliğine sahiptir fakat sese çok hassas bölge veya ofislerde yeterli olmayıp ilave çözümler gerekebilir.

Örnek Hesaplama:

630 Hz frekansta 70 dB gürültünün 60 mm poliüretan dolgulu sandviç panelde ses iletim kaybı ne kadar olur? Ses yutma katsaysının frekansa bağlı değişimini gösteren tablodan faydalanılarak ; 70 dB x 0,49 = 34,3 dB 70 dB – 34,3 dB = 35,7 dB ses seviyesine düşer.

SANDVİÇ PANEL’DE YANGIN TESTLERİ VE SINIFLANDIRMA

Bir çok ülke, yangından korunma amacıyla kabul edilebilir minimum seviyeyi oluşturmak için hükme dayalı zorunluluklar getirmiştir. Tasarımcılar tarafından rehber niteliğindeki bu zorunluluklar tüm sorulara cevap veremeyebilir fakat yol göstericidir. Türkiye’de üzerinde fazlaca durulmayan yangın mevzuatı, Avrupa Birliği tarafından oldukça önemsenmektedir. Mevzuatlarda yangın durumunda emniyet konusu özetle aşağıda verilen gereklilikler dikkate alınarak hazırlanmıştır.

 • Yapı içinde yangın çıkması, yangının ve dumanın yayılması sınırlı olmalıdır (Yangına Tepki).
 • İnşa edilen yapının yük taşıma kapasitesi belli bir süre azalmamalıdır (Yangına Dayanım).
 • Yangının çevredeki yapılara yayılması sınırlı olmalıdır (Aktif Güvenlik Sistemleri).
 • Yapı sakinleri binayı terk edebilmeli veya başka yollarla kurtarabilmelidir (Algılama Sistemleri).
 • Kurtarma ekiplerinin emniyeti göz önüne alınmalıdır.

Yangın öncesi ve sonrası olmak üzere emniyet parametlerinin herbiri önlem açısından önem taşımaktadır. Fakat mimari disiplin içine giren yapı malzemelerinin yangına tepki özellikleri (Yangın Performansı) özellikle değerlendirilmelidir. Yangının büyümesine malzemenin katkısı hatta malzemenin yangına karşı gösterdiği dirence yangın performansı denilmektedir.

Yangına Tepki testleri son kullanıma uygun küçük ölçekli modeller ile yapılmaktadır. Binada yangının en çok büyüdüğü cephe ve çatı çizgileri modellenerek yangın testine tabi tutulmaktadır. Poliüretan dolgulu sandviç panel ile ilgili tüm standartlar ve test yöntemleri TS EN 14509’da detaylıca belirlenmiştir.

Yangın performansının da yer aldığı bu standartta yapı malzemeleri A1’den başlayarak F’ ye kadar altı farklı şekilde sınıflandırılmıştır. Yangın sonrası çıkan duman miktarına ve damlama miktarına göre malzememin test raporları doğrultusunda diğer sınıfları da belirlenmektedir;

TS EN ISO 11925-2: Küçük Alev Testi (SFI): 15 yada 30 saniye örnek numunenin köşe yada yüzeyinden çakmak büyüklüğündeki ateş kaynağının uygulanmasını simule eden test yöntemidir. Tutuşma olana kadar veya yangın 150 mm’yi geçene kadar süre kayıtları alınır. Deney sonuçlarına göre D, E veya potasiyel olarak F sınıfladırmaları belirlenmektedir. B, C ve D sınıflara ait malzemeler yanlız bu deney yöntemi kullanılarak belirlenmemektedir, ilave olarak SBI testi gerekmektedir.

TS EN 13823: YANGINA TEPKİ DENEYLERİ (SBI)

Bu test yöntemi prensipleriyle B, C ve D sınıflarındaki malzemelerin yangına tepkileri belirlenmektedir. SFI testine ilave olarak yapılmaktadır. SBI testi odanın köşesinden 30 KW büyüklüğünde ateş kaynağının malzemeye yöneltilmesiyle yapılan test yöntemidir. Gerçekte dış duvar uygulamalarında iç köşe detayı az kullanılmasına rağmen aynı iç köşe detayı varmış gibi simüle edilerek test sonuçları elde edilebilir. Oksijen tüketimi, carbon dioxide çıkışı ve sıcaklık değerleri SBI testinde belirlenmektedir. Elde edilen bu değerler hesaplanarak yangına tabi tutulan numunenin ilk 10 dakikadaki Total Heat Release (THR) ve Fire Growth Rate (FIGRA) verileri elde edilmektedir. İlk 10 dakika yangının ne kadar gelişeceği ve malzemin binalarda nasıl tepki vereceği hususunda önemli fikirler vermektedir. Elde edilen veriler ile malzememin sınıfları belirlenmektedir ( B, C ve D).

Ayrıca, 20 dakika boyunca malzemeye tabi tutulan ateşin uzun kenarda yürüyüp yürümediği gözlenmektedir (Lateral Flame Spread (LFS)). Eğer yürüme gerçekleşirse bu malzeme D olarak sınıflandırılmaktadır. Diğer taraftan ilk on dakika içerisinde damlamanın olup olmadığı ve damlayan parçacıkların 10 saniyeden fazla yanıp yanmadıklarına göre de d0, d1 ve d2 olarak isimlendirilen sınıflandırma yapılmaktadır. İlk on dakikada açığa çıkan dumana göre Total Smoke Production (TSP) ve Smoke Growth Rate (SMOGRA) değerleri tespit edilir sonrasında bu değerlere göre s1, s2 ve s3 olarak sınıflandırma yapılmaktadır.

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Bu Yönetmeliğin amacı; kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini ve herhangi bir şekilde çıkabilecek yangının can ve mal kaybını önlemektir.

Ülkemizde, binaların yangından korunması hakkında standardın yangına tepki ile ilgili bölümü Alman DIN 4102 normlarından faydalanarak hazırlanmıştır. Avrupa yangın sınıflarının kabulü ile üye ülkeler, ulusal mevzuatlarını Avrupa yangın sınıflarına göre düzenlemek zorunda kalmışlardır. O nedenle, Avrupa Birliği teknik mevzuatının uyumlaştırılması çalışmaları bağlamında Poliüretan dolgulu sandviç paneller yangın konusunu da kapsayan TS EN 14509 standartı ülkemizde yürürlüğe girmiştir. TS EN 13501-1 ile DIN 4102 ‘de yer alan yangın tepki sınıflarını direkt karşılaştırmak, farklı standartlar olması nedeniyle çok kesin sonuçlar vermeyebilir ancak malzemelerin yanıcılık özelliği esas alınarak hazırlanan aşağıdaki karşılaştırma tablosu veri olarak kullanılmaktadır.

SANDVİÇ PANEL MONTAJ DETAYLARI

Isı, su ve ses yalıtımında en ideal malzemelerin, üstün teknoloji kullanılarak üretilen poliüretan dolgulu paneller, diğer alternatifli malzemelere göre, kullanıcılara birçok avantajlar sağlamaktadır. Üretimde titiz ve hassas kontroller sayesinde üstün kaliteli üretime ulaşılabilmektedir. Ancak üstün kalitedeki panellerin kullanılmasında en yüksek verimliliğin sağlanması için kullanıcıların da montaj esnasında bazı durumlara özen göstermesi gerekmektedir:

 • Panel montajına başlamadan önce dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri, hakim rüzgarın hangi yönden estiğinin belirlenmesidir. Panel montajı, hakim rüzgarın tersi istikamette yapılmalıdır.
 • Montajda kullanılacak vida adedi, rüzgar durumuna ve detayların gerektirdiği miktarda olmalıdır.
 • Montaj esnasında, panel üst metal kaplamalarının ezilmemesine özen gösterilmeli, mümkünse lastik tabanlı ayakkabı giyilmelidir.
 • Panel boyuna bindirmelerde, en az 25 cm bini olmasına dikkat edilmeli, bini yapılan iki metal arası mastik bant ile birleştirilmeli, birleşim pop perçin veya çektirme vida uygulaması ile desteklenmelidir.
 • Saçak, kenar gibi rüzgar etkisine açık olan noktalar her aşığa tutturulmalıdır.
 • Eğimin düşük olduğu çatılarda bini yerlerine silikon uygulanmalıdır.
 • Montaj sırasında çelik aşık, beton ve sıva gibi maddelerin panel metal kaplaması ile teması uygun bir izole malzemesi veya boya ile önlenmelidir.
 • Alüminyum malzemelerin fabrikadan çıktığı andan montaj anına kadar suya, kara ve neme karşı korunması gerekir. (Oksitlenme problemi yaşamamak için)
 • Çatıya montajı yapılacak panelleri çıkartırken; panellerin paket halinde birbirine çok yakın noktalara değil, tüm çatı yüzeyine yükü dağıtacak şekilde yerleştirilmesi gerekir. Mümkün olduğunca paketler aşık ortasına değil makas üzerine yerleştirilmeli.
 • Özellikle rüzgarlı havalarda çatıdan panellerin rüzgar ile uçmasını önlemek için, açıktaki panellerin ve panel paketlerinin konstrüksiyona çok iyi bağlanması gerekir.
 • (Montajı yapılacak olan inşaatın cepheleri açık ise rüzgarın emme kuvvetini unutmamak gerekir.)
 • Panel montajı esnasında iki ve daha fazla kişi aynı noktada bulunmamaya gayret etmelidir. (Çünkü bu yük noktasal olup panel taşıma deneylerinde göz önüne alınmamış olduğunu özellikle mahya ve dere kenarlarında sehim yaparak göstermektedir.)
 • Panel montajı esnasında kesinlikle panel pensesi kullanılarak iki panel arasından hava transferinin önlenmesi gerekir.
 • Panellerin bütün taşıyıcı aşık ve yatay kuşaklardan kesinlikle bağlanması gerekir.
 • Yapılan işin sağlığı ve estetiği açısından minimum 0,50 mm kalınlığında aksesuar kullanılmalıdır.
 • Bütün aksesuar siparişlerin mümkün olduğunca proje üzerinden değil panel montajı bittikten sonra yerinde ölçü alınarak verilmelidir. Eğer zaman problemi söz konusu ise aksesuar kanat boyları uzun tutulmalıdır.
 • Paneller arasında bini yapmak gereken yerlerde bini boyu çatı eğitimi düşünülerek minimum 250 mm olmalıdır. ( Bini yerinde çift sıra su yalıtımı yapılmalıdır.)
 • Mahyada ve alınlarda su problemini çözmenin mekanik olarak en iyi yolu panelin aksesuar içerisinde kalan uç kısımlarını kıvırmaktır. Bundan sonraki çözümler emniyeti artıran ve yapılması kaçınılmaz olan kimyasal çözümlerdir.
 • Özellikle mahyada ve alında aksesuarların bini yerlerinde araya kesinlikle silikon yada sünger kullanılmalı.
 • Montajda çelik konstrüksiyona panel bağlarken matkap uçlu çelik vida, beton prefabrik konstrüksiyona panel bağlarken burgulu çelik vida kullanmak için ideal çözümdür.
 • Aksesuarları bağlarken sacı saca bağlamak için çektirme vidası,sacı alüminyuma bağlamak için ise pop perçin kullanılması diğer çözümlerden daha iyi sonuçlar vermektedir.
 • Montajda kullanılacak vidaların kesinlikle EPDM contalı, geniş başlıklı rondela ile desteklenmesi gerekir ki, bu eleman hem vida yerlerinden içeriye su girişini engelleyecek hem de rüzgarın emme pozisyonunda çatı ve cephede vida bağlantı yüzeyini büyütecektir.
 • Mahyada iki panel ucunu mümkün olduğunca bir araya getirip araya camyünü veya taşyünü koyarak yekpare yalıtım sağlanmalı.
 • Düz üst mahya, çatı eğitimi baz alıp bina içerisine rüzgarla su girişini engelleyecek şekilde minimum panel ucundan 200 mm aşağıya inecek şekilde tasarlanmalı ve panelin uç kısmı büküldükten sonra kesinlikle bitüm emdirilmiş sünger kullanılmalı.
 • Bina kalkan cephelerinin (ön ve arka) aksesuar siparişlerini verirken (çatı paneli ile cepheyi bağlayacak olan aksesuar) aksesuarın çatı paneli hadvesi üzerinden dönmesine mümkün olduğunca özel itina gösterilmeli, aksi taktirde su problemini kesmek çok güçleşecektir.
 • Kraft kağıtlı panel montajlarında panel paketleri uzun süreli güneşe maruz kaldıklarında şekil değiştirdiği görülmüş olup mümkün olduğunca panellerin şantiyeye geldiği andan itibaren bir an evvel montajının yapılmasını ve son tabaka kaplamasının da (membran) acilen yapılmasını sağlamak gerekir. ( güneşe maruz kalarak şekil değiştiren paneller için ise montajdan birkaç saat evvel paneli nemlendirerek esneklik kazandırmak gerekir.)
 • Özellikle koruyucu film kaplı boyalı sac paneller güneşten korunmalıdır. Boyalı sac üzerindeki koruyucu ince polietilen filmler uzun süre güneş ışınlarına maruz kaldığı taktirde panellere daha fazla yapışacağı için montaj aşamasında sökülmesi zorlaşacaktır.
SANDVİÇ PANEL RENKLERİ

Termal yük etkilerine bağlı olarak, sandviç paneller renk gruplarına ayrılmaktadır.

Sandvic Panel - Renkleri

Renk Sınıfları

Koyu renkli paneller, açık renkli panellerle karşılaştırıldığında daha fazla ısıyı yüzeylerinde absorbe ederler. Bunun sonucu olarak; özellikle çok sıcak bölgelerde, iç metal ve dış metal arasında ciddi sıcaklık farkları oluşur.(Δt) Oluşan bu sıcaklık farkı nedeni ile sandviç panel performansını etkileyecek, dış metal yüzeyinde ondulasyonlara neden olabilecek; hatta, en kötü senaryoda ayrışmayla sonuçlanabilecek düzeyde termal gerilmeler meydana gelebilmektedir.

EN 14509: 2010 standardı, gereksinimleri açıklamaktadır.

Renk grupları için maksimum dış yüzey sıcaklıkları; çok açık renkler için + 55 ° C, açık renkler için + 65 ° C ve koyu renkler için + 80 ° C olarak belirtilmiştir. Hesaplamalarda kullanılan binanın içindeki ortam sıcaklığı 20 ° C’ dur. Yaz aylarında maksimum izin verilen sıcaklıklar hesaplamalarda dikkate alınırken, kış aylarında varsayılan sıcaklık -20 ° C dur. Dolayısıyla, hesaplamalarda aşağıdaki sıcaklık gradyanları göz önüne alınmıştır.

Her renk grubu için:

 • Çok Açık Renkler Δt = 40 ° C,
 • Açık Renkler Δt = 45 ° C,
 • Koyu Renkler Δt = 60 ° C

Koyu Renk Paneller

Koyu Renk Paneller için Uygulama Esasları Koyu renkli paneller, açık renklere oranla daha fazla termal gerilmeye maruz kalır ve bu gerilmeye bağlı olarak deforme olabilir ve orjinal şeklini kaybedebilir. Bu gerçeği dikkate alarak, olası deformasyon ve şekil değişikliklerini önlemek tasarımcının sorumluğundadır. Bu durumda aşağıda belirtilen üç gereksinimi de karşılayacak bir çözüm uygulanmasını tavsiye edilmektedir.

 • Sabitleme yöntemini, aşık mesafelerini ve taşıma tablolarını dikkate alarak belirlenmesi,
 • Maksimum panel boylarının azaltılması,
 • Panellerin montajının yapılacağı sıcaklığın göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Konstrüksiyon ve Sabitleme Yöntemi

Hem duvar hem de çatı panellerinin tasarımında, sehim ve gerilme analizlerinin yanı sıra sıcaklık parametrelerini de dikkate alarak yapılan statik hesaplar kullanılmalıdır. Seçilen panel ne kadar emniyetli tarafta olsa da koyu renkli panellerin tek açıklıkta uygulanması tavsiye edilmektedir. Çok açıklıklı sistemlerde, yüksek termal gerilme nedeni ile, orta mesnette minimal yüzey ondulasyonları ihtimal dahilindedir. Bu yüzey ondulasyonu, ürün standartlarında izin verilse dahi, estetik sorunlara yol açar. Koyu renkli panel üretimlerinde 0,6 mm ve üzeri kalın sac tercihleri yüzey performansına olumlu katkı verecektir. Assan Panel, kendisi tarafından, aksi yazılı olarak belirtilmediği durumlarda, çok açıklıklı sistemlerde montajı yapılan koyu renkli panellerin yüzey düzgünlüğünü garanti etmemektedir.

Maksimum Panel Boyu

Koyu renkli cephe panellerinin maksimum üretim boyu 6000 mm olarak belirlenmiştir. Daha uzun boylu olarak talep edilen panellerin yüzey düzgünlüğü Assan Panel tarafından garanti edilmemektedir. Sinüs formlu cephe panellerinde ise boy sınırlaması bulunmamaktadır.

Montaj Sıcaklığı

Koyu renkli panellerin düşük sıcaklıklarda monte edilmesi panel yüzeylerindeki gerilmeyi arttıracağından 10°C altındaki sıcaklıklarda montaj yapılması tavsiye edilmemektedir. Ortalama sıcaklık değerinin 10°C altında olduğu günlerde montajı yapılan koyu renkli panellerin yüzey düzgünlüğü, aksi yazılı olarak belirtilmedikçe, Assan Panel tarafından garanti edilmemektedir.

POLİÜRETAN

İyi bir ısı yalıtım malzemesi olan poliüretan, 1950’lerden bugüne yapılarda kullanılmaktadır. Dünyanın heryerinde poliüretan dolgulu sandviç paneller yatırımcılar ve tasarımcılar tarafından artan bir oranla tercih edilmektedir. Yapılarda kullanılan yalıtım malzemeleri arasında en iyi yalıtım değerine sahip olan poliüretan, gittikçe artan ısıtma ve havalandırma giderlerine %40’a varan tasarruf sağlar. Fosil yakıtların kullanımı dünyadaki CO₂ salımının %80’ini oluşturmaktadır. Küresel ısınmanın da baş sorumlusu olan CO₂ salımının azaltılması için de poliüretan kullanımı akılcı bir yaklaşımdır. Yatırımcılar her zaman düşük maliyetle yüksek performans beklerler ve bu beklentiye en iyi cevap poliüretandır. Poliüretan, NCO grubuna sahip İzosiyanat’lar ile OH grubuna sahip Polyol’ların reaksiyonları sonucu oluşan (plastik) polimerlerdir.

Katılım reaksiyonu, tamamen bir polimerizasyon reaksiyonu olup plastik ailesinin bir alt grubudur. Poliüretan köpük aşağıdaki dört hammaddenin karışımı ile elde edilmektedir;

 • Polyol
 • İzosiyanat
 • Şişirici gaz (N-Pentan)
 • Katalizör

İki akışkan izosiyanat ve polyolun yanısıra aktivatörlerin kimyasal reaksiyonu sonucu kapalı hücre yapısına sahip ideal köpük poliüretan oluşmaktadır. Köpük oluşum hızları katalizör tarafından kontrol edilmektedir. İki hammaddenin doğru formülasyonu ve köpük reaksiyonunun kontrolü ile poliüretanın aşağıdaki özellikleri belirlenmektedir:

 • Yoğunluk
 • Mekanik Dayanım
 • Kapalı Hücre Yapısı
 • Isı Dayanımı
 • Solventlere karşı dayanım
 • Reaksiyon hızı
 • Yapışma Dayanımı

Kimyasal reaksiyonlar kabaca dört aşamada değerlendirilebilir. Birinci aşama Polyol formülasyonunun izosiyanat ile karıştırılmasıdır. Bu durumda hemen akışkan bir sıvı oluşur ve ikinci aşamada ise köpük oluşmaya başlamaktadır. Üçüncü aşamada köpük karışımı ısı oluşturarak hacminde 25 kata varan faktörle genişler. Bu aşamada köpüğün yüksek yapışkan özelliği nedeniyle farklı malzemeler ile sıkı ve sürekli mükemmel yapışmaktadır. Dördüncü aşamada serbest köpürme dış yüzeyinde mukavim bir katman oluşturmaktadır. Bu aşamada bile halen akışkan sıvılar kaldıysa, köpürme oluşumu devam ederek küçük boşluklara doğru yolunu bulmaktadır. Poliüretan, homojen kesitler ile ancak en homojen köpürme prosesi elde etmektedir.

Köpük reaksiyonları sona ermesi ile milyonlarca küçük kapalı hücreler oluşmaktadır. Her hücre şişirici gaz orjinli gaz ile dolu haldedir. Poliüretan köpüğün mükemmel ısı yalıtımının altında yatan en önemli neden düşük ısı iletkenliğe sahip hücre içi gazlar ve göreli olarak düşük ısı iletkenliğine sahip poliüretan malzemesidir. Assan Panel “Çevre Dostu“ kimliği ile ürünlerinde şişirici gaz olarak ozona zarar vermeyen HC Pentane (n) kullanmaktadır.

Poliüretanın kapalı hücre yapısı sayesinde kapiler etki ile içerisine su emmez. Sadece uygulamaya bağlı olarak difüzyon etkisiyle içeriye su girmesi mümkündür. Nem dengesi ortamın sıcaklığı ve bağıl nemden etkilenmektedir. %100 Bağıl neme sahip ortamda bile poliüretan ağırlığında en çok %5, hacimde ise en çok % 0,15 etkilenmektedir. Bu durumda özellikle sandviç panellerin metal yüzeylerinin kapalı yüzeyler oluşturması nem hareketinin pratik önemini azaltmaktadır. Suyun 0,60 W/mK gibi yüksek ısı iletimini düşündüğümüzde, içerisine nem almayan poliüretan malzemenin ısı yalıtım özelliğine de katkı sağlayacaktır. Su buharı geçirgenliği yapılarda konfor açısından çok önemlidir. Su buharı difüzyon dayanımı (µ) ve difüzyona tabi kalınlık (Sd) iki önemli karakteristik değerlerdir. Su buharı difüzyon dayanımı (µ) değeri malzemeye özel olup, 1 kabul edilen havanın dayanımıyla karşılaştırılarak belirlenir. Sandviç panel sistemlerde su buharı geçirgenliği de poliüretanın yoğunluğuna, üretim prosesine ve metal yüzeyin tipine bağlıdır.

Sayısız kimyasal malzemenin poliüretan ile temas edebileceği ihtimaline karşın normalde Poliüretanın kendisi şantiye ortamında genellikle yer alan yapıştırma için kullanılan solventler, boyalar, kaynak malzemeleri, ahşap koruyucular vb. kimyasallara temas edebilir ve bunlara karşı dayanımı yüksektir. Dahası mineral yağlar, baca gazları, agresif endüstriyel atmosfer koşulları, asit ve alkalilere kanıtlanmış dayanım göstermektedir. Poliüretan çürüme ve küflenmeye karşı da dayanıklıdır, dağılmaz, bünyesinde bakteri ve haşere barındırmaz. Kapalı hücre yapısına sahip poliüretanların akustik koruma özelliği açık hücre yapısına sahip poliüretanlara göre daha az olmasına rağmen yapının ihtiyacına bağlı olarak normal endüstriyel yapılarda yeterli ses yutma özelliğine sahiptir fakat sese hassas bölge ve ofislerde yeterli olmayıp ilave çözümler gerekebilir.

KAPLAMA ÇEŞİTLERİ

Son yıllarda kaplama malzemelerinde hızlı gelişim, organik kaplamalarda kalite avantajları ve yüksek performanslar sunmaktadır. Sandviç panel metal yüzeylerini oluşturan galvanizli kaplama ve organik kaplamanın birleşiminden oluşan katman özellikle korozyona dayanımında ideal çözüm sunarak malzeme ömrünü artırmaktadır. Korozyon tipi ve derecesine bağlı olarak dış tarafa bakan sandviç panel metal yüzeylerin kalınlıkları genellikle 45 m (25 m organik kaplama ve 20 m galvaniz kaplama) mertebesindedir fakat beklentilere bağlı olarak bu kalınlık 300 m’a kadar çıkabilmektedir.

Bunun yanı sıra, kaplamalardan UV, kimyasal etki, atmosferik etki, nem ve fiziksel etkilere yüksek dayanım istenmektedir. Ayrıca, organik kaplamaların sunduğu geniş renk skalası mimari çözümlerde ciddi dizayn avantajları sağlamaktadır.

Kaplama malzemeleri sıvı kaplama, film kaplama ve toz kaplama olarak üç gruba ayrılmaktadır. Galvaniz sac veya alüminyum üzerine kullanılan çok çeşitli kalite ve renklerde son kat kaplama, kullanım yerleri ve beklenilen özelliklerine göre kullanıcılar tarafından tercih edilmektedir.

Aluzink (AZ) diğer bir ifade ile galvalume , çelik sac üzerine çift tarafı aluminyum-çinko alaşımı, Zink (Z), sac üzerine çift tarafı çinko alaşımı ile kaplama uygulanmasını ifade eder. Assan Panel, ürünlerinde min Z100 / AZ70 olacak şekilde kaplama yapılmasını önerir. Polyester Dış çevre koşullarına karşı yüksek dayanıklılı, yüksek esneklik ve sıcaklık dengesi sağlar. En yaygın kullanılan boya türüdür. İç ve dış ortamlarda farklı amaçlara uygun kullanılabilir.

Poliüretan

Poliamid takviyesi ile mükemmel yüzey sertliği sağlanır. Çizilme ve lekelere karşı yüksek direnç gösterir. Derin çekme ve bükümlere uygundur. İç ve dış ortamlarda farklı amaçlara uygun kullanılabilir.

PVdF

Dış çevre koşullarına dayanıklılık, yüksek korozyon direnci, kimyasal yağlara karşı dayanıklık sağlar. Kimyasal ve UV ışınlarına yüksek dayanım gösterir. Renk kalıcılığı ve parlaklık dayanımı en yüksek kaplama türüdür. Prestij yapı çatı ve cephe kaplamalarında kullanılabilir.

Plastisol

Mükemmel form alabilme yeteneği vardır. Rutubete ve aşınmaya dayanıklı olup gıdalarda kullanıma uygundur. Soğuk, nemli iklim ortamlarında üstün performans gösterir.

PVC Film

Laminasyon yöntemi ile uygulaması yapılmaktadır. Yoğun şekillendirmeye ve esnekliğe uygundur. Hijyenik ve kolay temizlenebilir özelliği sayesinde gıda tüzüğüne uygun uygulamalarda tercih edilebilir.

TAŞYÜNÜ

Bazalt, diyabaz, dolomit gibi kayaların karışımından elde edilen mineral yün çeşididir. Yangın dayanımı ve ses yalıtımında mükemmel sonuçlar veren taş yünü, ısı yalıtımında plastik köpüklere nazaran daha düşük değerlere sahiptir. Taşyünü dolgulu sandviç paneller, yangın riski yüksek yapıların çatı, cephe veya ara bölme kaplamalarında kullanılmaktadır. Yalıtım malzemesinden istenen sudan direkt etkilenmemesidir. Ayrıca kapilarite yoluyla dolaylı olarak ıslanıp ısıl geçirgenlik değeri yükselmemelidir.

Taşyününde bulunan lifler aslında ıslanmaz ancak lifler arasında bulunan hava boşlukları suyla temasında dolarak ıslanan taşyününü yalıtım görevini yapamaz hale getirir. Hava kaynaklı seslerin yalıtımı için açık gözenekli (cam yünü, taşyünü, akustik sünger gibi) malzemeler kullanılır. Ses yutucu malzemeler, gözenekli veya lifli malzemeler olup yapılarındaki boşluklara giren havanın sürtünme kayıplarına yol açarak akustik enerjinin bir kısmının ısı enerjisine dönüşmesi yoluyla etkili olurlar. Taşyünü dolgulu sandviç paneller ses yalıtımına katkı sağlama özelliği diğer panellere nazaran çok daha iyidir. Diğer taraftan, yüksek akustik performans istenilen durumlarda ise taşyünü panelden yüksek taşıma değerleri beklenmemeli ve yoğunluğu daha düşük taşyünü kullanılmalıdır.

İç yapılarının bir sonucu olarak taşyünü plakalar enlemesine nispeten boylamasına daha düşük mukavemet değerlerine sahiptir. Buna rağmen alev almama özelliği, düşük mekanik değerlerini geliştirmek için birçok çalışma yapılmasını sağlamıştır. Basit bir yöntem olarak taşyünü plakalar lamellere bölünür yani istenilen kalınlıkta çizgi çizgi kesilir. Bu lameller yapıştırıcı kullanılarak panel oluşturacak şekilde birleştirilir. Böylece, mekanik değerler bir miktar iyileştirilirken yangın dayanımı yüksek panel elde edilmiş olur.

Mineral yünler gerek liflerinin gerekse bağlayıcı malzemelerinin uzun süre özelliklerinin yitirmemesi ile oldukça stabil malzemelerdir. Sıcaklığın malzemenin mekanik özellikleri üzerinde çok az etkisi vardır. Mukavemet yoğunlukla artar ancak daha çok içsel yapıya bağlıdır. Basma mukavemeti, 60-150 kg/m³ sınırları için 0,005-0,08 N/mm² arasındadır. Çekme gerilme mukavemeti ise düşük olup 0,001-0,01 N/mm²’dir. Mukavemet liflerin doğrultusunda daha yüksektir. Kayma mukavemeti 0,03 ile 0,20 N/mm² arasında yine liflerin doğrultusuna bağlı olarak değişmektedir.

Yangın dayanımı açısından önem teşkil eden yapılarda, inorganik liflerden oluşan taşyünü plakalar sandviç panel çekirdek malzemesi olarak kullanılmaktadır. Tutuşabilirlik kapasitesiyle de açıklanan malzemenin yangına karşı gösterdiği direnç, yangın performansı olarak isimlendirilir. Yangın dayanım testleri, binada yangının en çok büyüdüğü cephe ve çatı çizgileri küçük ölçekli modellenerek yapılmaktadır. Malzemeler A1’den başlayarak F’ye kadar altı farklı şekilde yangın için sınıflandırılmıştır. Yangın sonrası çıkan duman ve damlama miktarına göre malzememin diğer sınıfları da belirlenmektedir. Yangına dayanıklı cephe, çatı veya iç bölme duvar uygulamalarında en iyi performansı taş yünü dolgulu sandviç paneller sunmaktadır.

Taş yünü dolgulu sandviç panelin yangın dayanımı taşyünü tipi, kalınlığı ve birleşim detaylarına bağlı olarak olarak 30 ile 120 dakika arasında değişebilmektedir. Tutuşma sıcaklığı ise 850 °C mertebesindedir. Taşyününün yapısı, rijit köpüklere kıyasla açık hücrelidir. Açık gözenekli yapısı, taşyünü plakaları suya ve buhar düfüzyonuna karşı daha duyarlı hale getirmektedir. Ancak sandviç panellerde bu risk düfüzyona imkan vermeyen metal yüzeyler sayesinde asgari düzeye inmektedir.

PVC MEMBRAN

Membranlı sandviç paneller, düşük eğimli teras çatı kaplamalarında kullanılır. Panelin alt yüzeyi metal (boyalı galvanizli sac), üst yüzeyi ise membranlı olarak üretilir. Böylece şantiyede montaj sonrası bir de su yalıtım malzemesi kaplanmasına gerek kalmaz, zamandan ve işçilikten tasarruf sağlar.

PVC Membran Avantajları

 • Her türlü atmosfer koşullarına, güneş ışınlarına ve bitki köklerine dayanıklı lamine tabakaya sahiptir.
 • Polyester donatısı sayesinde yüksek boyutsal stabilite ve yüksek yırtılma direncine sahiptir.
 • Geotekstil keçe laminasyon sayesinde panel üretiminde mükemmel yapışabilme özelliğine sahiptir.
 • Üretim aşamasında akredite laboratuvarlar tarafından çok sıkı takip edildiğinden yüksek kaliteye sahiptir.
 • Buhar geçirgendir.

Kraft Kağıdı

Assan Panel ürünü çatı panelleri bir yüzeyi metal yerine kraft kağıt kullanılarak üretilebilir. Kraft kağıtlı sandviç panel, alternatif olarak teras çatı kaplamalarında kullanılır. Panelin alt yüzeyi metal (boyalı galvanizli sac),üst yüzeyi ise kraft kağıt olarak üretilir. Kraft kağıdı selüloz esaslı olup teras çatılarda üzerine bitümlü su yalıtımı tabakasının yapılmasına uygundur. Paneller kraftlı yüzeyi yukarıya gelecek şekilde aşıklara vidalanır ve taşıyıcı sisteme kendinden diş açan vidalarla bağlanır.

BAĞLANTI ELEMANLARI

Cephe ve çatı kaplamalarında sandviç panel ve tek kat trapezlerin taşıyıcı konstrüksiyona tespiti başta olmak bir çok aksesuarlı detay çözümlerde çeşitli boyut ve tipte bağlantı elemanları kullanılmaktadır. Bağlantı elemanları; dayanım, su yalıtımı, görünüm vb. etkiler nedeniyle tasarım aşamasında dikkatle tercih edilmelidir.

Sandviç panel bağlantı elemanlarında dikkat edilmesi gereken durumlar;

 • Kullanılacak bağlantı elemanı seçiminde, vidaların sahip olduğu statik değerlerin onaylı olmasına dikkat edilmelidir. Yapılacak hesaplamalarda onaylı kesme ve çekme mukavemet değerleri kullanılmalıdır.
 • Sandviç panel dış metali, sıcaklık etkilerinden dolayı zaman içerisinde çeşitli deformasyonlara uğrayacaktır. Bu şekil değişikliği sırasında kullanılan bağlantı elemanı statik özelliklerini kaybetmemeli ve bu etkilere elastik olarak karşı koyabilmelidir.
 • Sandviç panel vidaları bulundukları ortam nedeniyle yoğun olarak korozyon etkilerine maruz kalabilirler. Kullanılacak sandviç panel vidalarının yüksek korozyon direnci sağlayan organik bir kaplama ile ya da paslanmaz olarak kullanılması önerilir.
 • Vidaların montajı esnasında gereğinden fazla ya da az sıkılması sızdırmaya neden olur. Doğru montaj için epdm conta %25 oranında sıkıştırılmalıdır. Derinlik kontrolü aparatı kullanılması montajın doğru yapılmasını sağlar.
Ürün Talep Formu

Ürünlerimiz, Çözümlerimiz ve Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz

Ürünlerimiz, Çözümlerimiz ve Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz